Przejdź do treści
Brak grafik

XX Sesja Rady Powiatu Garwolińskiego -31 stycznia 2020r.

Utworzono: piątek, 24, styczeń 2020

Uprzejmie zawiadamiam, iż w dniu 31 stycznia 2020 r. (tj. piątek) o godz. 16:30 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Garwolinie ul. Mazowiecka 26 (pokój 308, III piętro) odbędzie się XX Sesja Rady Powiatu Garwolińskiego.

 Porządek obrad:

 1. Przyjęcie protokołów z poprzednich Sesji (XVIII/2019 i XIX/2019).
 2. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Powiatu Garwolińskiego w okresie od początku kadencji do końca 2019 r.
 3. Przedstawienie sprawozdań z działalności stałych komisji problemowych Rady Powiatu Garwolińskiego w II półroczu 2019 r.  
 4. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Garwolińskiego
  w II półroczu 2019 r.
 5. Przedstawienie sprawozdania Starosty Powiatu Garwolińskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego w 2019 r.
 6. Przedstawienie sprawozdania z działalności Społecznej Straży Rybackiej w 2019 r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Garwolińskiego na rok 2020.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Powiatu Garwolińskiego.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania w roku 2020 oraz specjalności i form kształcenia, na które przyznawane jest dofinansowanie w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Garwoliński.
 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXI/167/2017 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 19 października 2017 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Garwoliński oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowych odcinka drogi Nr 1355W Godzisz – Oronne na terenie gminy Sobolew oraz odcinka drogi Nr 1353W Uchacze – Strych – Malamówka – Mościska na terenie Gminy Trojanów.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pana WS na działalność Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Garwolinie.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Garwolińskiego.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Garwolińskiego na rok 2020.
 15. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Garwolińskiego między Sesjami.
 16. Sprawy różne.

Przewodniczący Rady

(-) Waldemar Trzaskowski

 

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews