Przejdź do treści

Rejestracja jachtów i innych jednostek pływających po nowemu od 1 sierpnia 2020r.

Drukuj

Na mocy ustawy utworzony zostanie jeden rejestr dla wszystkich jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m, obejmujący jednostki śródlądowe i morskie, żaglowe i motorowe, w tym przeznaczone do połowu ryb. Rejestr będzie prowadzony w formie elektronicznej i będzie zapewniał stały dostęp do danych (24/7) dla służb ratowniczych, organów ścigania i administracji państwowej.

Obowiązek rejestracji będzie dotyczył wszystkich jachtów i innych jednostek pływających o długości co najmniej 7,5 m lub o mocy silnika co najmniej 15 kW. Mniejsze jednostki można będzie rejestrować na wniosek właściciela (dobrowolnie).

Rejestracji, będzie można dokonać w dowolnym starostwie lub właściwym polskim związku sportowym (Polski Związek Żeglarski oraz Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego). Ponadto będzie istniała możliwość składania wniosków drogą elektroniczną (za pośrednictwem e-Puap). Zaświadczenie o złożeniu wniosku o rejestracje, wydawane „od ręki”, będzie umożliwiać użytkowanie jednostki do czasu wydania dokumentu rejestracyjnego.

Dokument rejestracyjny będzie miał jeden wzór, będzie jednocześnie dowodem polskiej przynależności państwowej i dowodem własności jednostki. Będzie miał formę plastikowej karty. Dokument będzie zawierał dane o podstawowych parametrach jednostki pływającej oraz informacje niezbędne dla uprawiania bezpiecznej żeglugi na danej jednostce pływającej (tj. max. liczbę osób na pokładzie i max. siłę wiatru i wysokość fali). Pozostałe dane (w tym podawane dobrowolnie dla wygody odbiorców, jak np. numer telefonu w sytuacjach alarmowych, numer silnika zaburtowego z tabliczki znamionowej) będą dostępne w elektronicznej bazie danych i można je będzie aktualizować na wniosek właściciela za pośrednictwem e-Puap. Wprowadzone zostaną mechanizmy utrudniające powtórną legalizację skradzionego sprzętu, poprzez obowiązek posiadania oznakowania na kadłubie, zbieranie danych o numerze identyfikacyjnym, obowiązek przedstawiania dokumentu potwierdzającego własność podczas rejestracji, czy obowiązek informowania o zbyciu.  

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews