WAŻNA INFORMACJA DLA INTERESANTÓW WYDZIAŁU BUDOWNICTWA

Drukuj

W dniu 19 kwietnia 2020 roku weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 roku, poz. 697).
Zgodnie z § 13 w.w. rozporządzenia do odwołania wykonywanie zadań przez urząd administracji publicznej lub jednostkę organizacyjną wykonującą zadania o charakterze publicznym, może podlegać ograniczeniu polegającym na wykonywaniu:
1) wyłącznie zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom;
2) określonych zadań przez ten urząd lub jednostkę w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów.

 


Do zadań, niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom, zalicza się w szczególności między innymi sprawy z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej, w tym dotyczące:

 

Decyzję o rodzaju i formie wprowadzanych ograniczeń, podejmuje, kierownik urzędu administracji publicznej lub kierujący jednostką organizacyjną wykonującą zadania o charakterze publicznym, uwzględniając konieczność zapewnienia bezpieczeństwa obywateli, zawiadamiając o tych ograniczeniach, w drodze ogłoszenia, na stronie podmiotowej urzędu lub jednostki, a także przez wywieszenie ogłoszenia w siedzibie urzędu lub jednostki.

Bardzo prosimy o obserwowanie informacji zawartych n stronie internetowej tut. Urzędu

http://www.garwolin-starostwo.pl/