Przejdź do treści
Brak grafik

XXIII Sesja Rady Powiatu Garwolińskiego - 22 maja 2020 r.

Utworzono: piątek, 15, maj 2020

Zawiadamiamy o XXIII Sesji Rady Powiatu Garwolińskiego, która odbędzie się w dniu 22 maja 2020 r. (tj. piątek) o godz. 16:30 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Garwolinie ul. Mazowiecka 26 (pokój 308, III piętro)

Porządek obrad:

 1. Analiza działalności bibliotek z terenu Powiatu Garwolińskiego za rok 2019.
 2. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Garwolinie w 2019 r.
 3. Sprawozdanie z działalności Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Garwolinie w 2019 r.
 4. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w 2019 r.
 5. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Powiatu Garwolińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 6. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Garwolinie w 2019 r.
 7. Informacja o ocenie pomocy zasobów społecznych Powiatu Garwolińskiego na dzień 31 grudnia 2019 r.
 8. Informacja o działalności Rady Społecznej SPZOZ w Garwolinie w 2019 r.
 9. Informacja o bieżącej działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Garwolinie i dostępie mieszkańców do poradni specjalistycznych.
 10. Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Garwolinie o stanie sanitarnym Powiatu Garwolińskiego w roku 2019.
 11. Informacja o działalności Powiatowego Ośrodka Sportu i Zarządzania Lokalami w Miętnem.
 12. Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Garwolinie o stanie bezpieczeństwa Powiatu Garwolińskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej w 2019 r.
 13. Informacja Komendanta Powiatowego Komendy Powiatowej Policji w Garwolinie o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Powiatu Garwolińskiego w 2019 r.
 14. Informacja o stanie zimowego utrzymania dróg w sezonie 2019/2020 oraz stanu nawierzchni dróg powiatowych w sezonie 2019/2020.
 15. Informacja o działalności PKS w Garwolinie S.A. w 2019 r.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Garwoliński oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Garwolińskiego na rok 2020.
 18. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Garwolińskiego między Sesjami.
 19. Sprawy różne.

Z uwagi na panujący stan epidemiczny obrady odbędą się zgodnie z wymogami ustawy z dnia 2 marca 2020 r.    o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.), na sali obrad będą mogły przebywać tylko osoby, których obecność jest niezbędna dla zachowania procedur związanych z przeprowadzeniem Sesji, tj. Radni oraz osoby referujące informacje na Sesji.

 

Przewodniczący Rady Powiatu

(-) Waldemar Trzaskowski

 

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews