WAŻNE DLA INWESTORÓW - zaczynają biec terminy administracyjne

Drukuj

 Tarcza antykryzysowa 3 została 15 maja 2020 roku opublikowana w Dz.U. z 2020 roku poz. 875

Po siedmiu dniach od jej wejścia w życie ustawy mają zostać odwieszone lub zacząć biec terminy procesowe, sądowe i administracyjne.

 

I tak zgodnie z ustawą terminy procesowe i sądowe w:

mają rozpoczynać bieg "po upływie 7 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy", a te które były zawieszone - biegną dalej po upływie 7 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. 

Tak samo ma być z biegiem terminów określonych przepisami prawa administracyjnego: