Przejdź do treści

WAŻNE DLA INWESTORÓW - zaczynają biec terminy administracyjne

Drukuj

 Tarcza antykryzysowa 3 została 15 maja 2020 roku opublikowana w Dz.U. z 2020 roku poz. 875

Po siedmiu dniach od jej wejścia w życie ustawy mają zostać odwieszone lub zacząć biec terminy procesowe, sądowe i administracyjne.

 

I tak zgodnie z ustawą terminy procesowe i sądowe w:

  • postępowaniach administracyjnych,

mają rozpoczynać bieg "po upływie 7 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy", a te które były zawieszone - biegną dalej po upływie 7 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. 

Tak samo ma być z biegiem terminów określonych przepisami prawa administracyjnego:

  • od zachowania których jest uzależnione udzielenie ochrony prawnej przed sądem lub organem,
  • do dokonania przez stronę czynności kształtujących jej prawa i obowiązki,
  • przedawnienia,
  • których niezachowanie powoduje wygaśnięcie lub zmianę praw rzeczowych oraz roszczeń i wierzytelności, a także popadnięcie w opóźnienie,
  • zawitych, z niezachowaniem których ustawa wiąże ujemne skutki dla strony,
  • do dokonania przez podmioty lub jednostki organizacyjne podlegające wpisowi do właściwego rejestru czynności, które powodują obowiązek zgłoszenia do tego rejestru, a także terminów na wykonanie przez te podmioty obowiązków wynikających z przepisów o ich ustroju.
Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews