Przejdź do treści
Brak grafik

Raport o stanie powiatu garwolińskiego w roku 2019

Utworzono: środa, 10, czerwiec 2020

 

zakladka

Zarząd Powiatu co roku przedstawia radzie powiatu raport o stanie powiatu.

Raport obejmuje podsumowanie działalności zarządu powiatu w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady powiatu i budżetu obywatelskiego.

Rada powiatu rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady powiatu w sprawie udzielenia lub nieudzielenia zarządowi absolutorium. Raport jest rozpatrywany w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie powiatu przeprowadza się debatę.

raport o stanie powiatu garwolińskiego 2019. pdf

 

Debata nad Raportem o stanie powiatu garwolińskiego w roku 2019.

Głos mieszkańców w debacie nad raportem.

W debacie nad raportem o stanie powiatu mieszkańcy powiatu mogą zabierać głos. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem o stanie powiatu składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 300 mieszkańców powiatu.

Wzór zgoszenia do zabrania głosu - debata nad raportem stanie powiatu garwolińskiego za 2019 rok

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie powiatu. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Maksymalna liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews