Przejdź do treści
Brak grafik

Zarząd Powiatu otrzymał absolutorium

Utworzono: środa, 24, czerwiec 2020

DSC 0024

23 czerwca 2020 r. odbyła się XXVI Sesja Rady Powiatu Garwolińskiego. Głównym punktem obrad było udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu z wykonania budżetu za 2019 rok. W trakcie sesji radni wysłuchali sprawozdania Wicestarosty Garwolińskiego Marka Ziędalskiego z wykonania budżetu za rok 2019. Podjęto uchwałę w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Garwolińskiego wotum zaufania, następnie uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Garwolińskiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok.

Najważniejszym punktem obrad Rady było głosowanie nad udzieleniem przez radnych Zarządowi Powiatu wspomnianego już wyżej absolutorium. Po przedstawieniu pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie i Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu, przystąpiono do głosowania. W głosowaniu brało udział 18 radnych. Rada Powiatu Garwolińskiego w głosowaniu podjęła uchwałę udzielającą absolutorium dla Zarządu Powiatu Garwolińskiego za rok 2019.

Absolutorium to nie tylko ukoronowanie pracy zarządu. To sukces radnych, pracowników starostwa i jednostek powiatowych. Wszystkim, którzy w jakimkolwiek stopniu przyczynili się do efektów działalności naszego Samorządu składamy serdeczne podziękowania.

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews