Przejdź do treści
Brak grafik

XI Sesja Rady Powiatu Garwolińskiego

Utworzono: piątek, 19, sierpień 2011

Uprzejmie zawiadamiam o XI Sesji Rady Powiatu Garwolińskiego, która odbędzie się w dniu 29 sierpnia 2011 r. o godz. 11.00 tj. (poniedziałek) w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Garwolinie, ul. Staszica 15.

 

Porządek obrad:

 

 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
 2. Informacja o rekrutacji do szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Garwoliński na rok szkolny 2011/2012.
 3. Ocena stanu przygotowań placówek oświatowych do nowego roku szkolnego 2011/2012.
 4. Oferta form doradztwa i doskonalenia nauczycieli, kadry kierowniczej oraz pracowników samorządowych powiatu garwolińskiego na rok szkolny 2011/2012.
 5. Informacja o bieżącej działalności SPZOZ w Garwolinie ze szczególnym uwzględnieniem dostępności usług medycznych dla mieszkańców naszego powiatu.
 6. Informacja dotycząca procedur pozyskanej dotacji na „Zakup wyposażenia do Szpitala Powiatowego w Garwolinie w celu podniesienia jakości usług medycznych oraz zwiększenie możliwości diagnozowania i leczenie”.
 7. Przedstawienie wizji funkcjonowania PKS w Garwolinie S.A.
 8. Informacja o sytuacji ekonomiczno – finansowej w PKS w Garwolinie S.A. za lipiec i 7 miesięcy 2011 r.
 9. Informacja z wykonania sprawozdania z Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Garwolińskiego na lata 2009-2010 i realizacji raportu z Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Garwolińskiego na lata 2009-2010.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu na rok 2011.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Garwolińskiego na rok 2011.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Garwolińskiego na lata 2011-2020.
 13. Przedstawienie sprawozdań z działalności stałych komisji problemowych za I półrocze 2011 r.
 14. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu między sesjami.
 15. Zapytania i interpelacje.
 16. Sprawy różne.

 

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews