Przejdź do treści

PROGRAM BUDOWY PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW dla osób fizycznych

Drukuj

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w formie dotacji do 45% kosztu zadania. Program skierowany jest zarówno do jednostek samorządu terytorialnego jak też do osób fizycznych! 


W świetle Programów Budowy Przydomowych Oczyszczalni Ścieków dla jednostek samorządu terytorialnego i osób fizycznych - ww. inwestycje mogą być dofinansowane w formie dotacji w wysokości do 45% kosztu całkowitego zadania, nie więcej jednak niż 7.500 zł dla jednej oczyszczalni o przepustowości do 5 m3/d i nie więcej niż 10.000 zł dla jednej oczyszczalni o przepustowości powyżej 5 m3/d. Pozostałe koszty stanowić powinny środki własne jednostki samorządu terytorialnego oraz mieszkańców.

 


 Załączniki:

1. program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla jednostek samorządu terytorialnego.pdf

2. program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla osób fizycznych.pdf

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews