Przejdź do treści
Brak grafik

Dofinansowanie projektu: „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19".

Utworzono: czwartek, 30, lipiec 2020

116292717 1909734265835274 2425200143557702494 n copy

W dniu dzisiejszym tj. 30.07.2020r w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego  w Warszawie Wicestarosta Powiatu Garwolińskiego Marek Ziędalski oraz Skarbnik Powiatu Garwolińskiego Jolanta Zawadka w obecności Wojewody Mazowieckiego Konstantego Radziwiłła podpisali umowę na dofinansowanie projektu: „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19".

 

 116423491 616397089255462 1598529325423643186 n copy

Celem szczegółowym Projektu realizowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i Wojewodę jako Partnera Projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, jest wsparcie dzieci, rodziców zastępczych i pracowników rodzinnych i instytucjonalnych podmiotów pieczy zastępczej w sytuacji zagrożenia epidemią choroby COVID-19 poprzez:

a. zakup wyposażenia na cele realizowania zadań w trybie zdalnego nauczania (w tym zakup komputerów/laptopów, oprogramowania, sprzętu audiowizualnego),

b.zakup środków ochrony indywidualnej i wyposażenia do bezpośredniej walki z epidemią (w tym zakup środków ochrony indywidualnej maseczek, rękawiczek, zakup środków dezynfekcyjnych),

c.zakup wyposażenia do organizacji miejsc kwarantanny/izolacji dla dzieci z pieczy zastępczej.

 

Bezpośrednimi odbiorcami projektu będą wychowankowie umieszczeni w pieczy zastępczej rodzinnej i instytucjonalnej, w tym osoby uczące się, które pozostały w pieczy zastępczej do 25 roku życia na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny  i systemie pieczy zastępczej oraz ich opiekunowie.

 

Wojewoda Mazowiecki zobowiązuje się do przekazania Samorządowi środki finansowe w łącznej kwocie 176 435zł. Środki będą pochodziły z dwóch źródeł: płatności ze środków europejskich w kwocie 148 699,42zł oraz ze środków dofinansowania w formie współfinansowania krajowego w kwocie 27 735,58zł.

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews