CYFRYZACJA PROCEDUR INWESTYCYJNO-BUDOWLANYCH

Drukuj

https://e-budownictwo.gunb.gov.pl/?fbclid=IwAR3ME3Gg2wIjyR9OvtUBjUDNwRzgUVPXSnqAHNKJAFDwvlLAeWsrpdccSp0

Od  sierpnia  działa  już  rządowa  aplikacja do  składania  wniosków  w  procesie  budowlanym – serwis e-budownictwo (e-budownictwo.gunb.gov.pl).

W serwisie zamieszczone zostały pierwsze formularze dotyczące wybranych procedur budowlanych. Trwają prace nad udoskonalaniem jego funkcjonowania.

Zgodnie z założeniami od 19 września będzie można skorzystać z możliwości elektronicznego składania, np. zgłoszeń robót budowlanych wraz z załącznikami w postaci skanów lub zdjęć. Usługa ta w pełnym zakresie będzie dostępna jednak po uchwaleniu ustawy o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa, która na początku sierpnia trafiła do Sejmu RP.

4 września rozpoczął się II etap pilotażu, w którym użytkownicy będą mieli możliwość sprawdzenia funkcji przesyłania pełnego wniosku o pozwolenie na budowę w formie elektronicznej. W pilotażu uczestniczy 17 starostw (organów AAB), z którymi Główny Urząd Nadzoru Budowlanego podpisał porozumienie. Są to:
1. Starosta Legionowski
2. Starosta Pruszkowski
3. Starosta Powiatu Mieleckiego
4. Starosta Pucki
5. Prezydent Gdyni
6. Starosta Gliwicki
7. Prezydent Miasta Bielska-Białej
8. Prezydent Miasta Kielce
9. Starosta Poznański
10. Prezydent Miasta Poznania
11. Starosta Bocheński
12. Starosta Świdwiński
13. Prezydent Miasta Sopotu
14. Starosta Radomszczański
15. Prezydent Miasta Gdańska
16. Prezydent m.st. Warszawy
17.Starosta Olsztyński

Inwestorzy zainteresowani złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę w formie elektronicznej i przejścia całego procesu uzyskania pozwolenia na budowę w formie cyfrowej, będą mogli skorzystać z takiej możliwości, jednak na razie jeszcze tylko w ramach testu, z dołączonym równolegle projektem w formie tradycyjnej (papierowej). Procedura taka musi być zachowana ze względu na obowiązujące obecnie przepisy.