Przejdź do treści
Brak grafik

Informacja dotycząca postępowania na opracowanie dokumentacji

Utworzono: piątek, 11, wrzesień 2020

Informacja dotycząca postępowania na: Opracowanie dokumentacji projektowej oraz nadzór nad jej przygotowaniem dla zadania pn.: „Budowa mostu na rzece Wiśle pomiędzy m. Antoniówka Świerżowska a m. Świerże Górne wraz z drogami dojazdowymi”

  • Część 1 dotyczy opracowania dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa mostu na rzece Wiśle pomiędzy m. Antoniówka Świerżowska a m. Świerże Górne wraz z drogami dojazdowymi” wraz z nadzorem autorskim.
  • Część 2 dotyczy nadzoru nad przygotowaniem dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa mostu na rzece Wiśle pomiędzy m. Antoniówka Świerżowska a m. Świerże Górne wraz z drogami dojazdowymi”.
  • Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39
    w związku z art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych
  • Ogłoszenie wysłane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 31.08.2020r.
  • Ogłoszenie zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 04.09.2020r.
  • Ogłoszenie zostało opublikowane na platformie zakupowej Zamawiającego: https://pzdgarwolin.ezamawiajacy.pl/http://www.pzdgarwolin.pl/ w dniu 04.09.2020r.
  • Oferty elektroniczne należy składać za pośrednictwem platformy zakupowej Zamawiającego do 05.10.2020r. godz.10.00.
  • Otwarcie ofert nastąpi 05.10.2020r. godz.10.15.
Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews