Przejdź do treści
Brak grafik

XXVIII Sesja Rady Powiatu Garwolińskiego - 28 września 2020 r.

Utworzono: środa, 23, wrzesień 2020

Uprzejmie zawiadamiamy, iż w dniu 28 września 2020 r. o godz. 16.30 (tj. poniedziałek) w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Garwolinie ul. Mazowiecka 26 (pokój 308, III piętro) odbędzie się XXVIII Sesja Rady Powiatu Garwolińskiego.

 Proponowany porządek obrad:

 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
 2. Sprawozdanie z działań podejmowanych przez Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie” na obszarze Powiatu Garwolińskiego.
 3. Sprawozdanie z działalności Gospodarstwa Rolnego w Miętnem w 2019 r.
 4. Informacja o bieżącej sytuacji w SPZOZ Garwolin.
 5. Informacja o sytuacji ekonomiczno – finansowej PKS w Garwolinie za 7 miesięcy 2020 r.
 6. Informacja o stanie bezpieczeństwa na drogach powiatowych w I półroczu 2020 r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Garwolinie za rok 2019.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienie Powiatu Garwolińskiego do stowarzyszenia Związku Samorządów Polskich.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany regulaminu nadawania tytułu honorowego „Zasłużony dla Powiatu Garwolińskiego”.
 10. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Garwolińskiego w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie stanowiska Klubu Radnych Polskiego Stronnictwa Ludowego dotyczącego zachowania integralności Województwa Mazowieckiego.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Garwolińskiego.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Garwolińskiego na rok 2020.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
 15. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności i kontroli w I półroczu 2020 r.
 16. Przedstawienie sprawozdań z działalności stałych komisji problemowych w I półroczu 2020 r.
 17. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu Powiatu Garwolińskiego między Sesjami.
 18. Sprawy różne.

 

Przewodniczący Rady

(-) Waldemar Trzaskowski

 

 

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews