INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU!

Drukuj
Utworzono: poniedziałek, 05, wrzesień 2011 Opublikowano

Zarząd Powiatu Garwolińskiego stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr 102 poz. 651 ze zm.) informuje, że na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Garwolinie został wywieszony na okres 21 dni, licząc od dnia 5 września 2011r. wykaz nieruchomości Powiatu Garwolińskiego, położonej w Miętnem gm. Garwolin, oznaczonej jako działka gruntu nr 1060 o pow. 0,0066 ha, przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu ustnego ograniczonego.

 

Bliższe informacje można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Garwolinie w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami (w godz. 8oo – 16oo) lub telefonicznie pod nr tel. (025) 68-43-261 wew. 37.