Przejdź do treści

WYNIKI PRZETARGU!

Drukuj
Utworzono: środa, 14, wrzesień 2011 Opublikowano

Zarząd Powiatu Garwolińskiego informuje:

Komisja Przetargowa w składzie:

1) Stefan Gora - przewodniczący,

2) Szczepan Cichecki - członek,

3) Zenon Gałązka - członek,

4) Urszula Kiliszek – członek,

wyznaczona przez Zarząd Powiatu Garwolińskiego uchwałą Nr 162/155/2011 z dnia 18 sierpnia 2011r. w sprawie wyznaczenia przewodniczącego oraz członków komisji, przeprowadziła w dniu 6 września 2011r. o godz. 1000 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Garwolinie przy ulicy Staszica 15, przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Powiatu Garwolińskiego, położonej w Miętnem gm. Garwolin, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka gruntu nr 1062/19 o pow. 0,1058 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Garwolinie prowadzona jest księga wieczysta KW Nr SI1G/00042047/6.

 

Liczba osób dopuszczonych do przetargu: 1

Liczba osób niedopuszczonych do przetargu: 0

Cena wywoławcza brutto wynosiła 80 000 zł. (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych), w tym 23% podatku VAT w kwocie 14 959,35 zł.

Najwyższa cena osiągnięta w przetargu brutto wyniosła 81 000 zł (słownie: osiemdziesiąt jeden tysięcy złotych), w tym 23% podatku VAT w kwocie 15 146,34 zł.

Osoba ustalona na nabywcę nieruchomości: Mariusz Głaszczka.

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews