WYNIKI PRZETARGU!

Drukuj
Utworzono: środa, 14, wrzesień 2011 Opublikowano

Zarząd Powiatu Garwolińskiego informuje:

Komisja Przetargowa w składzie:

1) Stefan Gora - przewodniczący,

2) Szczepan Cichecki - członek,

3) Zenon Gałązka - członek,

4) Urszula Kiliszek – członek,

wyznaczona przez Zarząd Powiatu Garwolińskiego uchwałą Nr 162/155/2011 z dnia 18 sierpnia 2011r. w sprawie wyznaczenia przewodniczącego oraz członków komisji, przeprowadziła w dniu 6 września 2011r. o godz. 1200 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Garwolinie przy ulicy Staszica 15, przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Powiatu Garwolińskiego, położonej w Miętnem gm. Garwolin, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka gruntu nr 1064/2 o pow. 0,3603 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Garwolinie prowadzona jest księga wieczysta KW Nr SI1G/00042047/6.

 

Liczba osób dopuszczonych do przetargu: 1

Liczba osób niedopuszczonych do przetargu: 0

Cena wywoławcza brutto wynosiła 200 000 zł. (słownie: dwieście tysięcy złotych), w tym 23% podatku VAT 37 398,37 zł.

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż opisanej wyżej nieruchomości zakończył się wynikiem negatywnym, ponieważ nikt nie zaoferował ceny wyższej od ceny wywoławczej.