Przejdź do treści

WYNIKI PRZETARGU!

Drukuj
Utworzono: środa, 14, wrzesień 2011 Opublikowano

Zarząd Powiatu Garwolińskiego informuje:

Komisja Przetargowa w składzie:

1) Stefan Gora - przewodniczący,

2) Szczepan Cichecki - członek,

3) Zenon Gałązka - członek,

4) Urszula Kiliszek – członek,

wyznaczona przez Zarząd Powiatu Garwolińskiego uchwałą Nr 162/155/2011 z dnia 18 sierpnia 2011r. w sprawie wyznaczenia przewodniczącego oraz członków komisji, przeprowadziła w dniu 6 września 2011r. o godz. 1200 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Garwolinie przy ulicy Staszica 15, przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Powiatu Garwolińskiego, położonej w Miętnem gm. Garwolin, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka gruntu nr 1064/2 o pow. 0,3603 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Garwolinie prowadzona jest księga wieczysta KW Nr SI1G/00042047/6.

 

Liczba osób dopuszczonych do przetargu: 1

Liczba osób niedopuszczonych do przetargu: 0

Cena wywoławcza brutto wynosiła 200 000 zł. (słownie: dwieście tysięcy złotych), w tym 23% podatku VAT 37 398,37 zł.

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż opisanej wyżej nieruchomości zakończył się wynikiem negatywnym, ponieważ nikt nie zaoferował ceny wyższej od ceny wywoławczej.

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews