Usługi telekomunikacyjne

Drukuj

Aktualnie trudno wyobrazić sobie codzienne funkcjonowanie tak w pracy jak i w życiu prywatnym bez korzystania z szeroko rozumianych usług telekomunikacyjnych. Dzwoniąc, przeglądając stronę internetową, oglądając telewizję, korzystając z komunikatora internetowego – w każdej z tych sytuacji korzystamy z usług internetowych.

Można śmiało powiedzieć, że w dziedzinie dostępu społeczeństwa do usług internetowych nasz kraj w ostatnim dwudziestoleciu przeszedł prawdziwą rewolucję skutkującą przede wszystkim zwiększeniem dostępu do usług telekomunikacyjnych, spadkiem ich cen oraz wejściem na rynek wielu nowych firm świadczących usługi telekomunikacyjne. Niemal każda osoba i gospodarstwo domowe korzysta z usług telekomunikacyjnych, które zwykle świadczone są na podstawie umowy zawartej z tzw. operatorem telekomunikacyjnym, czyli przedsiębiorcą zajmującym się organizacją i świadczeniem usług telekomunikacyjnych.

Z dostępnością i powszechnością usług telekomunikacyjnych nierozerwalnie związane są również problemy jakie napotykają konsumenci w korzystaniu  z tych usług. Przed przystąpieniem do omówienia najbardziej typowych sytuacji problemowych i wskazówkami jak sobie z nimi radzić, warto jednak uporządkować i wyjaśnić znaczenie podstawowych pojęć odnoszących się do usług telekomunikacyjnych.

Usługi telekomunikacyjne można podzielić według różnych kryteriów. Poniżej znajduje się podział uwzględniający najbardziej typowe i powszechne usługi telekomunikacyjne, z których korzystają konsumenci.