Przejdź do treści

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU!

Drukuj
Utworzono: środa, 21, wrzesień 2011 Opublikowano

Starosta Powiatu Garwolińskiego informuje:

Komisja Przetargowa w składzie:

1) Stefan Gora - przewodniczący,

2) Marek Wójcicki - członek,

3) Szczepan Cichecki - członek,

4) Urszula Kiliszek – członek,

wyznaczona przez Starostę Powiatu Garwolińskiego Zarządzeniem Nr 15/2011 z dnia 12 sierpnia 2011r. w sprawie wyznaczenia przewodniczącego oraz członków Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, zmienionym Zarządzeniem Nr 16/2011 z dnia 8 września 2011r., przeprowadziła w dniu 13 września 2011r. o godz. 1000 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Garwolinie przy ulicy Staszica 15, przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Garwolinie przy ulicy Andersa, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka gruntu nr 5844/12 o pow. 0,1085 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Garwolinie prowadzona jest księga wieczysta KW Nr SI1G/00064469/0.

 

Liczba osób dopuszczonych do przetargu: 1

Liczba osób niedopuszczonych do przetargu: 0

Cena wywoławcza brutto wynosiła 79 950 zł. (słownie: siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt złotych), w tym 23% podatku VAT 14 950 zł.

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż opisanej wyżej nieruchomości zakończył się wynikiem negatywnym, ponieważ nikt nie zaoferował ceny wyższej od ceny wywoławczej.

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews