Przejdź do treści
Brak grafik

XII Sesja Rady Powiatu Garwolińskiego - 30 września 2011 r.

Utworzono: czwartek, 22, wrzesień 2011

 

Zawiadamiamy o XII Sesji Rady Powiatu Garwolińskiego, która odbędzie się w dniu 30 września 2011r.o godz. 10.30 tj. (piątek) w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Garwolinie, ul. Staszica 15. 

 

 

Porządek obrad Sesji:

 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
 2. Informacja na temat realizacji inwestycji powiatowych w roku 2011.
 3. Informacja o stanie realizacji zadania związanego z wykonaniem infrastruktury w Garwolińskiej Strefie Aktywności Gospodarczej.
 4. Informacja o wielkości i źródłach pozyskania środków pozabudżetowych w roku 2011.
 5. Informacja nt. wyników egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe absolwentów szkół zawodowych prowadzonych przez Powiat Garwoliński.
 6. Informacja o bieżącej sytuacji finansowej SPZOZ w Garwolinie na dzień 31 sierpnia 2011 r.
 7. Sytuacja ekonomiczno - finansowa Spółki PKS S.A. w Garwolinie.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu na rok 2011.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości.
 10. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Garwolińskiego w sprawie zmiany budżetu Powiatu Garwolińskiego na rok 2011.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Garwolińskiego na lata 2011-2020.
 12. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu Powiatu Garwolińskiego między Sesjami.
 13. Zapytania i interpelacje.
 14. Sprawy różne.

 

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews