Przejdź do treści

WYNIKI PRZETARGU!

Drukuj
Utworzono: środa, 28, wrzesień 2011 Opublikowano

Starosta Powiatu Garwolińskiego informuje:

Komisja Przetargowa w składzie:

1) Stefan Gora - przewodniczący,

2) Marek Wójcicki - członek,

3) Urszula Kiliszek – członek,

wyznaczona przez Starostę Powiatu Garwolińskiego Zarządzeniem Nr 15/2011 z dnia 12 sierpnia 2011r. w sprawie wyznaczenia przewodniczącego oraz członków Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, zmienionym Zarządzeniem Nr 16/2011 z dnia 8 września 2011r. stwierdziła, że zorganizowany w dniu 20 września 2011r. o godz. 1200 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Garwolinie przy ulicy Staszica 15, przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Garwolinie przy ulicy Andersa, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 5844/17 o pow. 0,1055 ha (KW Nr SI1G/00064469/0), której cena wywoławcza brutto wynosiła 77 490 zł. (słownie: siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt złotych), w tym 23% podatku VAT w kwocie 14 490 zł., zakończył się wynikiem negatywnym, ponieważ nikt nie wpłacił wadium, a w związku z tym nikt nie przystąpił do przetargu.

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews