Przejdź do treści
Brak grafik

50 – lecie ZSP im. Bohaterów Westerplatte w Garwolinie

Utworzono: czwartek, 29, wrzesień 2011

mgzsp118 września Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Garwolinie świętował swoje 50-lecie istnienia. W uroczystościach udział wzięli Starosta Garwoliński Marek Chciałowski, Wicestarosta Stefan Gora, Sekretarz Starostwa Jerzy Piesio jak również Radni Powiatu Garwolińskiego na czele z Wiceprzewodniczącą RadyTeresą Zofią Bąk .

Po uroczystej mszy św. w kościele Matki Boskiej Częstochowskiej, jubileuszowe obchody rocznicy odbyły się na terenie szkoły. W 50 - letniej historii szkoły trud nauczania i wychowania młodzieży podjęło ponad 425 pedagogów oraz 163 pracowników administracji i obsługi - przypomniała dyrektor Hanna Wilczek. Obecnie w szkole kształci się ponad 1200 uczniów, którzy zdobywają wiedzę w Technikum Ekonomicznych, Informatycznym, Handlowym, Poligraficznym, Cyfrowych Procesów Graficznych, Liceum Profilowanym i Liceum Ogólnokształcącym. Funkcję dyrektorów w tym okresie sprawowali Maciej Wasiak (1961-1970), Ryszard Domański (1970-1974), Klemens Ptach (1974-2003), Zbigniew Marciniuk (2003-2007), Ryszard Zawadka (2007-2011). Pamięć zmarłych nauczycieli uczczono złożeniem kwiatów w kaplicy szkoły. Z okazji jubileuszu odsłonięto także pamiątkową tablicę ze słowami błogosławionego Jana Pawła II „Każdy ma swoje Westerplatte”, umieszczonej przy głównym wejściu. Życzenia i gratulacje złożyli m.in. poseł Stanisława Prządka, Burmistrz Miasta Garwolina Tadeusz Mikulski, Przewodniczący Rady Miasta Marek Janiec. List od Przewodniczącej Rady Powiatu Urszuli Zadrożnej odczytał Wicestarosta Stefan Gora, przekazując ze Starostą Markiem Chciałowski na rzecz placówki prezent ufundowany przez Zarząd Powiatu Garwolińskiego – cyfrowy aparat. 

Oto treść przemowy Starosty Garwolińskiego:

50 lat temu na rynku edukacyjnym w powiecie garwolińskim pojawiła się nowa szkoła – Technikum Ekonomiczne. Od początku znalazła uznanie w oczach uczniów i rodziców, dla wielu była to wymarzona szkoła. Tak jest do dziś. Po 50 latach istnienia możemy powiedzieć, że pozycja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Garwolinie jeszcze bardziej się umocniła. Było to zasługą wszystkich: dyrekcji, nauczycieli i rodziców, a przede wszystkim młodzieży. To Wy swoją postawą i posiadaną wiedzą świadczyliście i świadczycie o randze i znaczeniu szkoły. Dziś jest to największa szkoła w naszym powiecie.

Od 1999 r. organem prowadzącym dla szkół ponadgimnazjalnych jest powiat garwoliński, dla którego oświata ma bardzo duże znaczenie. Inwestycje są realizowane we wszystkich placówkach edukacyjnych, duże środki finansowe były również przeznaczone na poprawę bazy tej placówki. Powstało nowe skrzydło z salą audiowizualną, salami lekcyjnymi i biblioteką szkolną, wyremontowano internat, została pobudowana następna sala sportowa. Dziś szkoła wygląda znacznie lepiej niż w momencie przejęcia jej przez powiat. Chcę z tego miejsca podziękować moim poprzednikom Panu Staroście Stefanowi Gorze oraz Panu Grzegorzowi Woźniakowi, każdy z nich pozostawił cząstkę pracy w murach tej szkoły. Widzimy również jeszcze duże potrzeby inwestycyjne tej placówki. Już rozpoczęliśmy opracowanie koncepcji boisk sportowych wraz z trybuną oraz bieżnią lekkoatletyczną. Liczymy, że to zadanie będzie realizowane w następnym roku budżetowym. Na finansowanie zadań edukacyjnych przeznaczamy duże kwoty (ok. 50 mln zł), które stanowią połowę naszego budżetu, gdyż uważamy, że przyszłość naszego terenu zależy od dobrze wykształconej młodzieży.

Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do osiągnięć tej szkoły. Młodzi ludzie, którzy ukończyli przed laty garwoliński „ekonomik” dziś razem z nami świętują jubileusz 50-lecia. Wiedza i umiejętności wyniesione z tych murów dały im podwaliny do dobrego życia zawodowego.

Patrzymy dziś na historię szkoły, ale spoglądamy też w przyszłość. Życzymy Dyrekcji i wszystkim pracownikom, niech kolejne lata obfitują w sukcesy, a szkoła rozwija się pomyślnie. Miejmy zawsze na uwadze, że pozycja tej szkoły zależy od naszej wspólnej, zgodnej pracy.

 

 

 

 

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews