Przejdź do treści

Wynik postępowania przetargowego

Drukuj

RG 272.49.2011                                                                            Garwolin dn. 04.10.2011r

 Ogłoszenie

o wyniku postępowania w trybie przetargu nieograniczonego

o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych

(Dz.U. z 2010 r  Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

 Zarząd Powiatu Garwolińskiego informuje, że w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. „Utwardzenie placu i wykonanie warstwy asfaltu na drodze dojazdowej w ZS nr 1 w Żelechowie”, Komisja Przetargowa wybrała ofertę firmy:

                               

Zakład Usługowo- Remontowo  Budowlany Parol Jerzy

Al. Legionów 19

08-400 Garwolin

Cena oferty:

-  netto:  160 872,24 zł

-  brutto: 197 872,86 zł

 

            Komisja Przetargowa wybrała ofertę  Firmy „ Zakład Usługowo- Remontowo Budowlany Parol Jerzy z/s Al. Legionów  19 Garwolin, ponieważ była najkorzystniejszą ofertą i niepodlegała  odrzuceniu.

 

Komisja Przetargowa na podstawie kryterium oceny ofert znajdującego się
w SIWZ udzieliła w/w ofercie następującej punktacji:

Cena - 100 pkt.

Łączna suma punktów - 100

Jednocześnie Zamawiający informuje, że umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie  zawarta w terminie uzgodnionym telefonicznie.

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews