Przejdź do treści
Brak grafik

Uroczyste otwarcie drogi powiatowej w Maciejowicach

Utworzono: czwartek, 06, październik 2011

DSC000734 października odbyły się uroczystości związane z otwarciem odbudowanej drogi powiatowej nr 1351 W Antoniówka - Podstolice. Łączna wartość zrealizowanych robót to kwota 1 234 033,00 zł. Ogólna kwota dofinansowania zadania ze strony Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji wysiosła 81% wartości inwestycji, pozostałe 19% są to środki własne powiatu.

 

W wyniku powodzi i lokalnych podtopień, jakie miały miejsce w czerwcu 2010 roku na terenie gminy Maciejowice, uległa zniszczeniu droga powiatowa nr 1351 W Antoniówka – Podstolice. W styczniu 2011 roku Zarząd Powiatu Garwolińskiego reprezentowany przez Starostę Marka Chciałowskiego i Wicestarostę Stefana Gorę, złożył wniosek do Wojewody Mazowieckiego o udzielenie wsparcia finansowego na odbudowę przedmiotowej drogi. W lutym Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji udzieliło promesy w wysokości 1 mln złotych na jej odbudowę. W kolejnym miesiącu Powiatowy Zarząd Dróg w Garwolinie ogłosił postępowanie przetargowe na realizacje tego zadania. W wyniku postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę robót, którym została firma „PAROL” Zakład Usługowo – Remontowo – Budowlany 08-400 Garwolin, Aleja Legionów 14. Roboty były wykonywane w dniach od 4 maja do 30 sierpnia. Wartość wykonywanych robót to kwota 861 113,00 zł. Środki te pochodzą z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej. W związku z korzystnym rozstrzygnięciem postępowania przetargowego Zarząd Powiatu Garwolińskiego wystąpił do Wojewody Mazowieckiego o zwiększenie zakresu rzeczowego robót, który polegałby na wykonaniu nawierzchni asfaltowej na tym samym odcinku o długości 1750mb i szerokości 5,5m. Po zaakceptowaniu wniosku przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Wojewodę Mazowieckiego Powiatowy Zarząd Dróg w Garwolinie ogłosił kolejne postępowanie przetargowe, w wyniku którego została wyłoniona firma „DROMOS” Sp. z o. o. 08-410 Wola Rębkowska, ul. Przemysłowa 45, która wykonała nawierzchnię asfaltobetonową w dniach od 7 do 9 września br., o wartości 372 920,00 zł.

W uroczystościach przecięcia wstęgi udział wzięli m.in. posłanka Stanisława Prządka, Starosta Garwoliński Marek Chciałowki, Wicestarosta Stefan Gora, Sekretarz Starostwa Jerzy Piesio, Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Garwolinie Marek Jonczak, Agnieszka Grudziąż z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Wójt Gminy Maciejowice Sylwester Dymiński oraz jego zastępca Anna Krogulec, radni powiatowi Bogusław Godula, Marian Korycki, Krzysztof Ochnio, Janusz Zaczek i Henryk Zając, a także Prezes Zakładów Mięsnych „Łmeat-Łuków” S.A. Ryszard Smolarek, który reprezentowały w tym dniu Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika. Drogę pobłogosławił proboszcz parafii Maciejowice, ks. Stanisław Marczuk.

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews