Przejdź do treści

WYNIKI PRZETARGU!

Drukuj
Utworzono: środa, 19, październik 2011 Opublikowano

Starosta Powiatu Garwolińskiego informuje:

Komisja Przetargowa w składzie:

1) Stefan Gora - przewodniczący,

2) Marek Wójcicki - członek,

3) Szczepan Cichecki - członek,

4) Zenon Gałązka – członek,

5) Paweł Mitek – członek,

wyznaczona przez Starostę Powiatu Garwolińskiego Zarządzeniem Nr 20/2011 z dnia 3 października 2011r. w sprawie wyznaczenia przewodniczącego oraz członków Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa,przeprowadziła w dniu 11 października 2011r. o godz. 1200 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Garwolinie przy ulicy Staszica 15, przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Filipówce gm. Borowie, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr: 237/1 o pow. 0,38 ha i 288 o pow. 0,35 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Garwolinie prowadzona jest księga wieczysta KW Nr 66902.

 

Liczba osób dopuszczonych do przetargu: 1

Liczba osób niedopuszczonych do przetargu: 0

Cena wywoławcza netto wynosiła 7 000 zł. (słownie: siedem tysięcy złotych).

Najwyższa cena osiągnięta w przetargu brutto wyniosła 7 638,89 zł (słownie: siedem tysięcy sześćset trzydzieści osiem złotych osiemdziesiąt dziewięć groszy), w tym 23% podatku VAT w kwocie 538,89 zł, który stanowi 33% ogólnej powierzchni działek będących przedmiotem przetargu.

Osoba ustalona na nabywcę nieruchomości: Andrzej Franciszek Cendrowski.

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews