Przejdź do treści
Brak grafik

XIII Sesja Rady Powiatu Garwolińskiego

Utworzono: poniedziałek, 31, październik 2011

 

 

Zawiadamiamy, iż w dniu 8 listopada 2011 r. o godz. 10.30 tj. (wtorek) w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Garwolinie, ul. Staszica 15 odbędzie się XIII Sesji Rady Powiatu Garwolińskiego.

 

Porządek obrad:

 

 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
 2. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Garwolińskiego.
 3. Ocena stanu realizacji zadań z zakresu inwestycji drogowych w roku 2011.
 4. Informacja o przygotowaniu Powiatowego Zarządu Dróg w Garwolinie do zimowego utrzymania dróg.
 5. Informacja o aktualnej sytuacji Spółki PKS w Garwolinie S.A.
 6. Informacja o bieżącej działalności Biura Powiatowego ARiMR w Miętnem.
 7. Informacja dotycząca procedur pozyskanej dotacji na „Zakup wyposażenia do Szpitala Powiatowego w celu podniesienia jakości usług medycznych oraz zwiększenia możliwości diagnozowania i leczenia”.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Garwolinie za rok 2011.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/43/2011 Rady Powiatu Garwolińskiego
  z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie określenia zadań realizowanych przez Powiat Garwoliński oraz podziału środków finansowych otrzymanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepeł
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wygaszenia mandatu radnego Rady Powiatu Garwolińskiego.
 11. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Garwolińskiego w sprawie zmiany budżetu Powiatu Garwolińskiego na rok 2011.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Garwolińskiego na lata 2011-2020.
 13. Przedstawienie analizy oświadczeń majątkowych składanych przez członków Zarządu Powiatu Garwolińskiego, Radnych Powiatu Garwolińskiego, kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Garwolińskiego, osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Starosty Powiatu Garwolińskiego oraz osób zarządzających powiatową osobą prawną.
 14. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Garwolińskiego za III kwartał roku 2011.
 15. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu Powiatu Garwolińskiego między Sesjami.
 16. Zapytania i interpelacje.
 17. Sprawy różne.

 

 


Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews