Przejdź do treści

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU!

Drukuj
Utworzono: czwartek, 03, listopad 2011 Opublikowano

Zarząd Powiatu Garwolińskiego informuje:

Komisja Przetargowa w składzie:

1) Stefan Gora - przewodniczący,

2) Szczepan Cichecki - członek,

3) Zenon Gałązka - członek,

4) Urszula Kiliszek – członek,

5) Paweł Mitek – członek,

wyznaczona przez Zarząd Powiatu Garwolińskiego uchwałą Nr 193/186/2011 z dnia 18 października 2011r. w sprawie wyznaczenia przewodniczącego oraz członków komisji, przeprowadziła w dniu 26 października 2011r. o godz. 1000 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Garwolinie przy ulicy Staszica 15, przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Powiatu Garwolińskiego, położonej w Miętnem gm. Garwolin, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka gruntu nr 397/2 o pow. 0,1823 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Garwolinie prowadzona jest księga wieczysta KW Nr SI1G/00042047/6.

 

Liczba osób, które wpłaciły wadium w terminie określonym w ogłoszeniu o przetargu: 2.

Liczba osób, które przybyły na przetarg: 1.

Cena wywoławcza brutto wynosiła 20 000 zł. (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych), w tym 23% podatku VAT w kwocie 411,38 zł., który został doliczony do 11% ceny wywoławczej.

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż w/w nieruchomości gruntowej zakończył się wynikiem negatywnym. Osoba, która wpłaciła wadium w terminie określonym w ogłoszeniu o przetargu i przybyła na przetarg, nie zaoferowała ceny wyższej od ceny wywoławczej.

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews