Przejdź do treści

Konsultacje Programu Współpracy na rok 2012

Drukuj

Konsultacje Programu Współpracy na rok 2012
Zarząd Powiatu Garwolińskiego zaprasza organizacje pozarządowe działające na terenie powiatu garwolińskiego i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. do udziału w konsultacjach społecznych projektu uchwały Rady Powiatu Garwolińskiego w sprawie przyjęcia

PROGRAMU WSPÓŁPRACY POWIATU GARWOLIŃSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 ROKU O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA ROK 2012”

Podstawą prawną do przeprowadzania konsultacji z organizacjami pozarządowymi, dyskusji publicznych i włączania społeczeństwa w podejmowanie decyzji w samorządzie jest ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Konsultacje są przeprowadzone zgodnie z zapisami Uchwały Nr IV/22/2011 Rady Powiatu Garwolińskiego z 28 stycznia 2011 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub Radą Działalności Pożytku Publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej. Celem konsultacji społecznych jest zebranie opinii w związku z przygotowaniem Programu Współpracy Powiatu Garwolińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, a także wspólne wypracowanie obszarów priorytetowych i zakresu zadań publicznych do realizacji we współpracy w 2012 r.

Projekt „Programu współpracy Powiatu Garwolińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012” wraz z formularzem zgłaszania opinii i uwag dostępny jest na stronie www.garwolin-starostwo.pl – zakładka ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

Uwagi i opinie należy kierować w formie pisemnej za pośrednictwem:

  • poczty elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • poczty tradycyjnej na adres Starostwo Powiatowe w Garwolinie,
           ul.Staszica15,80-400Garwolin,
    - faksem na numer (25)684-30-10 lub (25)682-46-35,

na formularzu „Konsultacje społeczne projektu Programu współpracy Powiatu Garwolińskiego na 2012 r. w terminie od 10 listopada 2011 do 18 listopada 2011r. O terminie decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego w Garwolinie. Powiadomienie społeczności lokalnej o przeprowadzaniu konsultacji społecznych w w/w zakresie nastąpi poprzez:

umieszczenie ogłoszenia o konsultacjach społecznych Programu Współpracy 2012 w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie powiatu www.garwolin-starostwo.pl w zakładce ORGANIZACJE POZARZĄDOWE, wywieszenie ogłoszenia o konsultacjach społecznych Programu Współpracy 2012 na tablicy ogłoszeń przed siedzibą i siedzibie Starostwa Powiatowego w Garwolinie.

Komórka organizacyjna odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji społecznych oraz przyjmowanie uwag i wniosków: Wydział Edukacji, Kultury, Sportu Starostwa Powiatowego w Garwolinie Elżbieta Woźniak-Sionek tel.(25)682-46-35 i-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Załączniki:
1. Projekt „Programu współpracy Powiatu Garwolińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012”.
2. Formularz zgłaszania uwag i opinii dotyczących projektu „Programu współpracy Powiatu Garwolińskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2012

 

Program współpracy dostępny jest TUTAJ

Wzór formularza dostępny jest TUTAJ

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews