Przejdź do treści
Brak grafik

10 LAT LEŚNEJ ŚCIEŻKI PRZYRODNICZO-KULTUROWEJ W HUCIE GARWOLIŃSKIEJ

Utworzono: poniedziałek, 21, listopad 2011

Tak, tak - to już 10 lat! Tyle właśnie służy nam Leśna Ścieżka Przyrodniczo-Kulturowa w Hucie Garwolińskiej. Bawi nas i uczy od 2001r., kiedy to powstała przy udziale Powiatu Garwolińskiego, Nadleśnictwa Garwolin, Kółka Myśliwskiego z Garwolina oraz dużym wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Taki jubileusz jest okazją do wspomnień o początkach powstawania ścieżki, trudach jej utrzymania w odpowiedniej kondycji oraz ciągłym jej wzbogacaniu o nowe elementy, aby nie straciła na atrakcyjności mimo upływu lat.

Ale wróćmy do początków. Nikt już nie pamięta gdzie tak naprawdę zrodził się pomysł jej powstania. Fakt jest faktem, że był to odważny pomysł i wymagał ścisłej współpracy, głównie Powiatu Garwolińskiego ze Starostą Stefanem Gorą na czele i Nadleśnictwa Garwolin z Nadleśniczym Piotrem Uścianem-Szaciłowskim, którego na finale budowy ścieżki zastąpił na tym stanowisku Pan Jan Karwowski. Przy skromnych środkach jakie były wówczas do dyspozycji pomysłodawców trzeba było szukać wsparcia u bardziej majętnych instytucji. Do pomysłu udało się przekonać Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, którego Prezesem był wówczas Pan Janusz Piechociński. Wiadomo jednak wszystkim beneficjentom, że prezes prezesem, a przyjazna dusza w Funduszu musi być. Taką osobą, która pomaga nam od samego początku po dziś dzień jest Pani Mira Płocka. Bez niej trudno byłoby nam się poruszać w labiryntach formalności funduszowych. Ale do rzeczy! Ścieżka oddana do użytku w 2001 r. pochłonęła 166 262 zł, z czego 20 967 zł stanowiły środki Nadleśnictwa Garwolin oprócz oczywiście terenu, na którym powstała, 16 660 zł Kółka Myśliwskiego, 62 215 zł Powiatu, a resztę, czyli 66 419 zł WFOŚiGW w Warszawie. Wydaje się, że to dużo, ale i przedsięwzięcie nie byle jakie. Obejmowało wówczas 10 przystanków tematycznych położonych na trasie o długości 3 800m. Ścieżka rozpoczynała się na parkingu z wiatą edukacyjną dla 40 osób, kącikiem wypoczynkowym dla 12 osób oraz placem zabaw dla dzieci, basenem kwiatowym z alpinarium, kręgiem ogniskowym oraz studnią z żurawiem. W dalszej części ścieżki to było 10 przystanków o tematyce ochrony lasu i przyrody wraz z eksponatami takimi jak: posypy dla bażantów, buchtowiska dla dzików, paśniki, lizawki, karmniki dla zwierząt oraz różnego rodzaju pułapki na szkodniki. Atrakcją ścieżki były 2 ambony widokowe do obserwacji ornitologicznych oraz akwen wodny wykonany w ramach małej retencji, na którym został zamontowany pomost do badań jakości fizyko - chemicznych wody oraz badań hydrobiologicznych. Od samego początku ścieżka działała jak magnez, przyciągając zwiedzających ze szkół i przedszkoli, ale też całe rodziny, które mogły łączyć na niej przyjemne z pożytecznym. Tak duże powodzenie tego obiektu wynikało i wynika nadal, nie tylko z pięknych "okoliczności przyrody" w jakich został usytuowany, ale również wyposażenia, dzięki któremu jest atrakcyjny, głównie dla szkół, stanowiąc urozmaiconą "pomoc naukową" w lekcjach plenerowych. Tak więc ścieżka okazała się bardzo trafną inwestycją i pokazała niemal od razu, że trzeba i warto w nią inwestować, a przede wszystkim wciąż odnawiać, naprawiać, remontować. I tak też robiliśmy każdego następnego roku, co pokażemy już w skrócie:

2002r. - wydano materiały edukacyjne dla nauczycieli prowadzących lekcje plenerowe, a dla zwiedzających – folder, będący przewodnikiem po ścieżce. Zakupiono również dodatkowe 3 tablice tematyczne i dokonano dodatkowych nasadzeń przy alpinarium. Koszt inwestycji oraz bieżącego utrzymania ścieżki to 30 778 zł, z czego na WFOŚiGW w Warszawie przypadło 15 739 zł. W tym roku zmienił się Prezes Funduszu i został nim Pan Marek Papuga.

2003r. - wykonanie ekspozycji próbek drewna z zadaszeniem, rozbudowa profilu glebowego, zakupienie urządzeń do badania wody oraz przewodników do oznaczania roślin i zwierząt. Koszt inwestycji oraz bieżącego utrzymania ścieżki to 26 663 zł, z czego na WFOŚiGW w Warszawie przypadło 10 005 zł. W tym roku zmienił się Prezes Funduszu i została nim Pani Elżbieta Lanc.

2004r. i 2005r. - Powiat Garwoliński finansował tylko bieżące utrzymanie ścieżki z uwagi na to, że w Miętnem powstała Baza Edukacji Ekologicznej wraz ze ścieżką rowerową łączącą ją z Leśną ścieżką w Hucie Garwolińskiej. Baza ta pochłonęła w całości środki przeznaczone na edukację ekologiczną.

2006r. - rozbudowa ścieżki o dodatkowy przystanek pn.:"Ścieżka zdrowia" wyposażony w szereg drewnianych przyrządów do ćwiczeń ogólnorozwojowych. Koszt inwestycji oraz bieżącego utrzymania ścieżki w wysokości 21 648 zł poniósł Powiat. W tym roku zmienił się Starosta Powiatu Garwolińskiego i został nim Pan Grzegorz Woźniak.

2007r. - rozbudowa ścieżki o dodatkowe przystanki pn.:"Leśne mrówki" wraz z modelem mrowiska oraz "Ptaki naszych lasów". Koszt inwestycji oraz bieżącego utrzymania ścieżki to 50 130 zł, z czego na WFOŚiGW w Warszawie przypadło 24 137 zł. W tym roku zmienił się Prezes Funduszu i został nim Pan Krystian Szczepański.

2008r.- rozbudowa ścieżki o nowy przystanek pn.:"Profile glebowe". Koszt inwestycji oraz bieżącego utrzymania ścieżki to 40 623 zł, z czego na WFOŚiGW w Warszawie przypadło 20 997 zł. W tym roku zmienił się Prezes Funduszu i został nim Pan Tomasz Skrzyczyński.

2009r. - rozbudowa ścieżki o nowe przystanki: "Owady lasu oczami najmłodszych", "Grające drzewa", "Historia opisana w słojach" oraz "Ptaki naszych zbiorników wodnych". Koszt inwestycji oraz bieżącego utrzymania ścieżki to 62 178 zł, z czego na WFOŚiGW w Warszawie przypadło 30 683 zł.

2010r. - rozbudowa ścieżki o nowy pomost przeznaczony do badań hydrologicznych. Koszt inwestycji oraz bieżącego utrzymania ścieżki to 30 500 zł, z czego na WFOŚiGW w Warszawie przypadło 15 000 zł. W tym roku zmienił się Starosta Powiatu Garwolińskiego i został nim Pan Marek Chciałowski.

2011r. - rozbudowa ścieżki o następne 3 przystanki: "Leśna łamigłówka", "Zegar słoneczny" oraz "Wody podziemne". Koszt inwestycji oraz bieżącego utrzymania ścieżki to 113 620 zł, z czego na WFOŚiGW w Warszawie przypadło 22 386 zł.

 

Ale ścieżka to nie tylko inwestycje, to przede wszystkim ciężka praca ludzi na co dzień dbających o jej kondycję i wygląd. Przez niemal 10 lat niezastąpioną osobą na ścieżce była Pani Krystyna Teperek. To ona dbała, żeby trawa była skoszona, kwiaty opielone i sprawne wszystkie urządzenia. Nie raz strofowała rozbawione towarzystwo dbając by nic nie zostało zniszczone na obiekcie. Dziś nie ma już jej z nami, ale na ścieżce możecie teraz spotkać jej męża, który jak mamy nadzieję, z równym przejęciem będzie opiekował się powierzonym terenem. Nie byłoby oczywiście tak funkcjonującej ścieżki, gdyby nie świetna współpraca między Powiatem a Nadleśnictwem przy zrozumieniu całej sprawy przez WFOŚiGW w Warszawie.

Tak więc sami widzicie, że na przestrzeni tych dziesięciu lat działo się działo na naszej ścieżce. I choć władze się zmieniały, zarówno w Powiecie jak i Funduszu - niezmienny pozostał tylko Pan Nadleśniczy, to zawsze znalazły się osoby walczące jak lwy o ciągłe remonty i wzbogacanie ścieżki w nowe elementy. I chwała im za to. To dzięki tym ludziom, zarówno ważnym, jak i tym całkiem maluczkim Leśna Ścieżka Przyrodniczo-Kulturowa w Hucie Garwolińskiej była, jest i będzie działać ku uciesze nas wszystkich. ZAPRASZAMY!

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews