Przejdź do treści

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU!

Drukuj
Utworzono: środa, 21, grudzień 2011 Opublikowano

Starosta Powiatu Garwolińskiego informuje:

Komisja Przetargowa w składzie:

1) Stefan Gora – Wicestarosta – przewodniczący komisji,

2) Marek Wójcicki – członek komisji,

   3) Szczepan Cichecki – członek komisji,

   4) Zenon Gałązka – członek komisji,

   5) Paweł Mitek – członek komisji,

powołana zarządzeniem Nr 29/2011 Starosty Powiatu Garwolińskiego z dnia 6 grudnia 2011r. w sprawie wyznaczenia przewodniczącego oraz członków Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, przeprowadziła w dniu 13 grudnia 2011r. o godz. 1000 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Garwolinie przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Garwolinie, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr: 1270 o pow. 4,3766 ha, 1271/2 o pow. 0,3176 ha i 1272 o pow. 1,0380 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Garwolinie prowadzona jest księga wieczysta KW Nr SI1G/00029037/6.

Liczba osób dopuszczonych do przetargu: 1.

Liczba osób niedopuszczonych do przetargu: 0.

Cena wywoławcza nieruchomości opisanej wyżej wynosiła 290 000 zł. (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy złotych).

Najwyższa cena osiągnięta w przetargu wyniosła 293 00 zł (słownie: dwieście dziewięć trzy tysiące złotych).

Osoba ustalona na nabywcę nieruchomości: Tadeusz Zając.

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews