Przejdź do treści
Brak grafik

XV Sesji Rady Powiatu Garwolińskiego

Utworzono: czwartek, 22, grudzień 2011

 

Uprzejmie zawiadamiam o XV Sesji Rady Powiatu Garwolińskiego, która odbędzie się w dniu 29 grudnia 2011 r. o godz. 10.30 tj. (czwartek) w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Garwolinie, ul. Staszica 15 z następującym porządkiem obrad:

 1. Przyjęcie protokołów (XIII, XIV) z poprzednich posiedzeń Sesji.
 2. Ocena realizacji inwestycji powiatowych w roku 2011.
 3. Ocena stanu realizacji zadań z zakresu inwestycji drogowych w roku 2011.
 4. Informacja na temat aktualnego wyniku finansowego SPZOZ w Garwolinie.
 5. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Garwolińskiego za 2011 r.
 6. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Garwolińskiego w sprawie zatwierdzenia planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Garwolińskiego na rok 2012.
 7. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Garwolińskiego w sprawie przyjęcia planu pracy Zarządu Powiatu Garwolińskiego na I półrocze 2012 r.
 8. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Garwolińskiego zmieniającej uchwałę Nr II/7/2010 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.
 9. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Garwolińskiego zmieniającej uchwałę Nr II/9/2010 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego komisji stałych Rady Powiatu Garwolińskiego.
 10. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Garwolińskiego w sprawie zmiany budżetu Powiatu Garwolińskiego na rok 2011.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Garwolińskiego na lata 2011-2020.
 12. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Garwolińskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Garwolińskiego na lata 2011-2020 – wchodzącej w życie z dniem 1 stycznia 2012r.
 13. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Garwolińskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Garwolińskiego na rok 2012.
 14. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu Powiatu Garwolińskiego między Sesjami.
 15. Zapytania i interpelacje.
 16. Sprawy różne.

 

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews