INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU!

Drukuj
Utworzono: piątek, 30, grudzień 2011 Opublikowano

Zarząd Powiatu Garwolińskiego informuje:

Komisja Przetargowa w składzie:

1) Stefan Gora – przewodniczący komisji przetargowej,

2) Marek Wójcicki - członek komisji przetargowej,

3) Szczepan Cichecki – członek komisji przetargowej,

4) Zenon Gałązka - członek komisji przetargowej,

5) Urszula Kiliszek – członek komisji przetargowej,

6) Paweł Mitek - członek komisji przetargowej,

wyznaczona przez Zarząd Powiatu Garwolińskiego uchwałą Nr 220/213/2011 z dnia 12 grudnia 2011r. w sprawie wyznaczenia przewodniczącego oraz członków komisji, przeprowadziła w dniu 22 grudnia 2011r. o godz. 1200 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Garwolinie przy ulicy Staszica 15, przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Powiatu Garwolińskiego, położonej w Garwolinie, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka gruntu nr 325 o pow. 0,1708 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Garwolinie prowadzona jest księga wieczysta KW Nr SI1G/00003061/5.

Liczba osób dopuszczonych do przetargu: 6

Liczba osób niedopuszczonych do przetargu: 0

Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 1 500 000 zł. (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych).

Najwyższa cena osiągnięta w przetargu wyniosła 2 001 000 zł (słownie: dwa miliony jeden tysiąc złotych).

Nabywca nieruchomości: OPTIMUM INWEST Sp. z o.o.