INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU!

Drukuj
Utworzono: poniedziałek, 02, styczeń 2012 Opublikowano

Starosta Powiatu Garwolińskiego stosownie do art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr 102 poz. 651 ze zm.) informuje, że na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Garwolinie został wywieszony na okres 21 dni, licząc od dnia 2 stycznia 2012r., wykaz nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w mieście Pilawa, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka gruntu nr 1289/77 o pow. 0,1285 ha, która przeznaczona została do zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego, stosownie do przepisu art. 32 ust. 1 i art. 37 ust. 2 pkt 5 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Bliższe informacje można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Garwolinie w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami (w godz. 8oo – 16oo) lub telefonicznie pod nr tel. (025) 68-43-261 wew. 37.