Przejdź do treści

WYNIKI PRZETARGU!

Drukuj
Utworzono: poniedziałek, 09, styczeń 2012 Opublikowano

Zarząd Powiatu Garwolińskiego informuje:

Komisja Przetargowa w składzie:

1) Stefan Gora – przewodniczący komisji przetargowej,

2) Marek Wójcicki - członek komisji przetargowej,

3) Szczepan Cichecki – członek komisji przetargowej,

4) Zenon Gałązka - członek komisji przetargowej,

5) Urszula Kiliszek – członek komisji przetargowej,

wyznaczona przez Zarząd Powiatu Garwolińskiego uchwałą Nr 221/214/2011 z dnia 12 grudnia 2011r. w sprawie wyznaczenia przewodniczącego oraz członków komisji, przeprowadziła w dniu 29 grudnia 2011r. o godz. 1000 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Garwolinie przy ulicy Staszica 15, przetarg ustny ograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Powiatu Garwolińskiego, położonej w Miętnem gm. Garwolin, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka gruntu nr 1060 o pow. 0,0066 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Garwolinie prowadzona jest księga wieczysta KW Nr SI1G/00049114/6.

Liczba osób dopuszczonych do przetargu: 1

Liczba osób niedopuszczonych do przetargu: 0

Cena wywoławcza brutto nieruchomości wynosiła 4 000 zł. (słownie: cztery tysiące złotych).

Najwyższa cena brutto osiągnięta w przetargu wyniosła 4 100 zł (słownie: cztery tysiące sto złotych).

Nabywca nieruchomości: Karolina Zielińska.

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews