Przejdź do treści

NABÓR KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ DO OCENY OFERT

Drukuj

OGŁOSZENIE

NABORU KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ DO OCENY OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH WSPIERANYCH  PRZEZ POWIAT GARWOLIOŃSKI W ROKU 2012 W ZAKRESIE  KULTURY FIZYCZNEJ  I SPORTU.

 

Zarząd Powiatu Garwolińskiego na podstawie art. 15 ust 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.) zaprasza do zgłaszania osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy, zwane dalej kandydatami, na członków komisji konkursowej do oceny ofert na realizację zadań publicznych wspieranych przez Powiat Garwoliński  w zakresie kultury fizycznej i sportu.

 1.   Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w komisji jej członkom nie będzie przysługiwać zwrot kosztów podróży.

 2. W skład komisji konkursowej mogą wchodzić reprezentanci organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

  •  nie reprezentują organizacji/podmiotów biorących udział w konkursie;
  •  nie pozostają wobec oferentów biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości , co do bezstronności,
  •  reprezentują organizację pozarządową lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 zgodnie z zapisami statutu lub innymi dokumentami.

 3.   Zgłoszenia kandydatów do komisji konkursowej należy składać w formie pisemnej do dnia 23 stycznia 2012 roku w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Garwolinie, ul. Staszica 15, 08-400 Garwolin.  

Dodatkowych informacji udziela Elżbieta Woźniak-Sionek

Inspektor 
Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu 
tel.(0-25) 682-46-35
e - mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


 

                                                                                      
                                                                               This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews