Przejdź do treści

Kwalifikacja wojskowa 2013 w Powiecie Garwolińskim

Drukuj

Zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2013 roku (Dz. U. z dnia 4 grudnia 2012 r. poz. 1358) na terytorium państwa, w okresie od dnia 4 lutego do 30 kwietnia 2013 roku, zostanie przeprowadzona kwalifikacja wojskowa.

W Powiecie Garwolińskim kwalifikacja wojskowa zostanie przeprowadzona w okresie od dnia 4 lutego do dnia 11 marca 2013 r.

Wszystkie działania związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej zostaną zrealizowane w Internacie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Garwolinie, ul. Kościuszki 53.


DO KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ W 2013 ROKU WZYWA SIĘ:

  • mężczyzn urodzonych w 1994 r.;
  • mężczyzn urodzonych w latach 1989-1993, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
  • osoby urodzone w latach 1992-1993, które:
  1. zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
  2. zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wnioski o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;
  • kobiety urodzone w latach 1989 -1994, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2012/2013 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. Nr 54, poz. 321);
  • osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

 

OSOBA STAWIAJĄCA SIĘ DO KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ PRZEDSTAWIA:

  • Wójtowi lub burmistrzowi: dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości, dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe;
  • Powiatowej Komisji Lekarskiej:  posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej;
  • Wojskowemu Komendantowi Uzupełnień: aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm, bez nakrycia głowy, dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia i posiadane kwalifikacje zawodowe oraz zaświadczenie o pobieraniu nauki.

 

HARMONOGRAM STAWIANIA SIĘ OSÓB Z POSZCZEGÓLNYCH GMIN:

     1.            Garwolin Gmina                               04-06 luty

     2.            Garwolin Miasto                               07-12 luty

     3.            Parysów                                           12 luty

     4.            Żelechów                                         13-15 luty

     5.            Łaskarzew Miasto                            15 luty

     6.            Miastków Kościelny                         18-19 luty

     7.            Wilga                                               19-20 luty

     8.            Łaskarzew Gmina                           21-22 luty

     9.            Trojanów                                         22 i 25 luty

 10.            Sobolew                                           26 - 27 luty

 11.            Pilawa                                              27 – 28 luty, 1 marzec

 12.            Maciejowice                                     4 – 5 marzec

 13.            Górzno                                             6 – 7  marzec

 14.            Borowie                                           7 – 8  marzec

 15.            Kobiety                                            11 marzec

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews