INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU!

Drukuj
Utworzono: czwartek, 09, luty 2012 Opublikowano

Starosta Powiatu Garwolińskiego stosownie do art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr 102 poz. 651 ze zm.) informuje, że na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Garwolinie został wywieszony na okres 21 dni, licząc od dnia 9 lutego 2012r., wykaz nieruchomości Skarbu Państwa, położonych w obrębie ewidencyjnym OTW Wilga gm. Wilga, oznaczonych jako działki gruntu nr: 551 o pow. 0,2519 ha, 564 o pow. 0,2519 ha, 536 o pow. 0,2519 ha, 565 o pow. 0,3779 ha i 579 o pow. 0,2519 ha, które przeznaczone zostały do zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych użytkowników wieczystych, stosownie do przepisu art. 32 ust. 1 i art. 37 ust. 2 pkt 5 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Bliższe informacje można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Garwolinie w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami (w godz. 8.00 – 16.00) lub telefonicznie pod nr tel. (025) 68-43-261 wew. 37.