Przejdź do treści
Brak grafik

Informacja

Utworzono: czwartek, 09, luty 2012

WOJEWODA MAZOWIECKI

Warszawa, dnia 8 lutego 2012 roku.

WZ.IV. 9613.45.2012.

Panie i Panowie

Marszałek Województwa Mazowieckiego

Prezydenci Miast

Starostowie Powiatów

według rozdzielnika

 

W związku z przygotowaną aktualizacją „Planu Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla Województwa Mazowieckiego", który będzie obowiązywał od dnia l lipca 2012 roku, na podstawie art. 21 ust. 7 ustawy z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, póz. 1410) uprzejmie proszę o wyrażenie opinii do Planu, o którym mowa wyżej. Plan zostanie w dniu dzisiejszym umieszczony na stronie internetowej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie (www.mazowieckie.pl zakładka Zdrowie - Ratownictwo). Na opinie Wojewoda Mazowiecki oczekuje w ciągu 14 dni, a zatem w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 lutego 2012 roku.


Pełna treść pisma dostępna jest TUTAJ

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews