INFORMACJA O OGŁOSZENIU PRZETARGU!

Drukuj
Utworzono: czwartek, 29, marzec 2012 Opublikowano

Starosta Powiatu Garwolińskiego informuje, że w dniu 22 maja 2012r. o godz. 1000 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Garwolinie przy ul. Staszica 15 (budynek A, pokój Nr 4 na parterze), zostanie przeprowadzony przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej Skarbu Państwa, położonej w Garwolinie, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1426/2 o pow. 0,0266 ha.

Szczegółowych informacji o przetargu udziela Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Garwolinie (w godz. 8.00–16.00) lub telefonicznie pod nr tel. (025) 68-43-261 wew. 37.