Przejdź do treści

INFORMACJA STAROSTY POWIATU GARWOLIŃSKIEGO

Drukuj
Utworzono: wtorek, 24, kwiecień 2012 Opublikowano

Na podstawie art. 113 ust. 6 i 7 i art. 114 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651, ze zm.), informuję o zamiarze wywłaszczenia na cel publiczny, jakim jest przebudowa – kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego rzeki Promnik w km. 20+500÷33+500 oraz budowie nowych i modernizacji istniejących budowli wodnych i komunikacyjnych we wsiach: Przyłęk, Kownacica, Gończyce, Ostrożeń Pierwszy i Ostrożeń Drugi gmina Sobolew oraz we wsiach: Władysławów, Stefanów i Gąsiory gm. Żelechów, nieruchomości gruntowych o nieuregulowanym stanie prawnym, położonych we wsi Władysławów gm. Żelechów, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki:

1) nr 992/2 o pow. 0,0058 ha,

2) nr 988/2 o pow. 0,0064 ha.

Jednocześnie zawiadamiam, że jeżeli w terminie dwóch miesięcy od dnia ukazania się niniejszej informacji, nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do opisanych nieruchomości, zostaną wszczęte postępowania wywłaszczeniowe.

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews