INFORMACJA STAROSTY POWIATU GARWOLIŃSKIEGO

Drukuj
Utworzono: wtorek, 24, kwiecień 2012 Opublikowano

Na podstawie art. 113 ust. 6 i 7 i art. 114 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651, ze zm.), informuję o zamiarze wywłaszczenia na cel publiczny, jakim jest przebudowa – kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego rzeki Promnik w km. 20+500÷33+500 oraz budowie nowych i modernizacji istniejących budowli wodnych i komunikacyjnych we wsiach: Przyłęk, Kownacica, Gończyce, Ostrożeń Pierwszy i Ostrożeń Drugi gmina Sobolew oraz we wsiach: Władysławów, Stefanów i Gąsiory gm. Żelechów, nieruchomości gruntowych o nieuregulowanym stanie prawnym, położonych we wsi Władysławów gm. Żelechów, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki:

1) nr 992/2 o pow. 0,0058 ha,

2) nr 988/2 o pow. 0,0064 ha.

Jednocześnie zawiadamiam, że jeżeli w terminie dwóch miesięcy od dnia ukazania się niniejszej informacji, nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do opisanych nieruchomości, zostaną wszczęte postępowania wywłaszczeniowe.