Wydział Inwestycji i Nadzoru Właścicielskiego

Drukuj

WYDZIAŁ Inwestycji i Nadzoru Właścicielskiego

Dyrektor DARIUSZ TARCZYŃSKI

Starostwo Powiatowe w Garwolinie
ul. Mazowiecka 26
08 - 400 GARWOLIN
pok. 325 (III piętro)
tel. +48 25 684 30 10 wew. 651

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Wydział realizuje zadania z zakresu:

 1. gromadzenia i przekazywania mieszkańcom powiatu wiedzy i bieżących informacji o integracji Polski z Unią Europejską;
 2. prowadzenia i aktualizacji banku informacji o funduszach pomocowych finansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz przekazywania powyższych informacji zainteresowanym instytucjom;
 3. przygotowywania materiałów dla potrzeb pozyskiwania zewnętrznych funduszy pomocowych i grantów;
 4. współpracy z gminami w zakresie przygotowywania i promowania ofert inwestycyjnych oraz wspólnych programów i projektów;
 5. planowania, opracowywania wniosków oraz realizacji zadań w ramach kontraktów wojewódzkich i innych programów regionalnych;
 6. pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania, w tym funduszy unijnych;
 7. prowadzenia dokumentacji i rozliczeń otrzymanych dofinansowań zadań, prowadzonych przez powiat;
 8. stałego kontaktu z przedstawicielstwami unijnych funduszy pomocowych.
 9. programowania, planowania i nadzorowania realizacji inwestycji, realizowanych przez powiat;
 10. opracowywania projektów potrzeb finansowych z zakresu inwestycji;
 11. opracowywania wieloletnich programów inwestycyjnych wraz ze wskazaniem źródeł finansowania;
 12. przygotowania wymaganej dokumentacji i realizacji inwestycji w oparciu o ustalenia podjęte przez zarząd;
 13. inwentaryzacji realizowanej infrastruktury technicznej;
 14. odbioru, rozliczania oraz przekazania inwestycji do eksploatacji;
 15. nadzoru i wykonywania zadań wynikających z prawa o zamówień publicznych;
 16. przygotowywania dokumentacji do przeprowadzenia przetargów na roboty remontowe, inwestycyjne, sprzedaż i zakupy oraz przygotowywania w tym zakresie projektów umów;
 17. prowadzenia postępowań o zamówienia publiczne dla wydziałów starostwa;
 18. powoływania i koordynowania prac komisji przetargowych;
 19. nadzór nad realizacją remontów w starostwie oraz ich rozliczanie.