INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU!

Drukuj
Utworzono: poniedziałek, 11, czerwiec 2012 Opublikowano

Starosta Powiatu Garwolińskiego stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr 102 poz. 651 ze zm.) informuje, że na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Garwolinie został wywieszony na okres 21 dni, licząc od dnia 11 czerwca 2012r., wykaz nieruchomości gruntowych Skarbu Państwa, położonych w Garwolinie przy ulicy Andersa, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr: 5844/16 o pow. 0,1085 ha i 5844/17 o pow. 0,1055 ha, które przeznaczone zostały do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Bliższe informacje można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Garwolinie w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami (w godz. 8oo – 16oo) lub telefonicznie pod nr tel. (025) 68-43-261 wew. 37.