Przejdź do treści
Brak grafik

Statuetki ZASŁUŻONYCH DLA POWIATU rozdane

Utworzono: wtorek, 19, czerwiec 2012

DSC 012416 czerwca br. podczas uroczystości poświęconych obchodom 589-lecia Garwolina i 473-lecia Powiatu Garwolińskiego, Starosta Garwoliński Marek Chciałowski i Przewodnicząca Rady Powiatu Garwolińskiego pogratulowali laureatom ósmej edycji tytułu honorowego „Zasłużony dla Powiatu Garwolińskiego”.

 

 

Dni Garwolina i Dni Powiatu Garwolińskiego są okazją do promocji regionu i pokazywania jego walorów, przypomnienia osiągnięć we wszystkich dziedzinach życia gospodarczego, społecznego i kulturalnego. Są okazją, by podziękować szczególnie tym, którzy zasłużyli się dla powiatu wnosząc ogromny wkład w jego dynamiczny rozwój.

 

Tegoroczni liderzy powiatu i miasta

Kapituła przyznająca tytuł „Zasłużony dla Powiatu Garwolińskiego”, po raz kolejny wyróżniła tych, którzy swoimi dokonaniami przyczyniają się do nobilitacji Powiatu Garwolińskiego. Laureatami honorowego tytułu zostały następujące osoby i instytucje:

 

  1. PHUP K.W.S Żabczyńscy Spółka Jawna w Łaskarzewie w dziedzinie "Rozwój Gospodarczy" za wieloletnią działalność na rzecz rozwoju gospodarczego Powiatu Garwolińskiego w branży przetwórstwa zbóż i piekarstwa, a także za aktywność w życiu społecznym oraz udzielane wsparcie dla organizacji i instytucji działających na rzecz lokalnej społeczności.
  2. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Garwolinie w dziedzinie "Sport" za wielki udział Szkoły w rozwój i popularyzację sportu szkolnego na terenie Powiatu Garwolińskiego oraz osiągnięte sukcesy uczniów i wychowanków szkoły we współzawodnictwie sportowym na szczeblu województwa i kraju.
  3. Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Garwolinie w dziedzinie "Nauka i Oświata" za wieloletnią działalność edukacyjną i wychowawczą dzieci i młodzieży Powiatu Garwolińskiego, kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych wielu pokoleń młodzieży oraz działalność na rzecz lokalnego środowiska.
  4. Ludowe Towarzystwo Naukowo - Kulturalne w Garwolinie w dziedzinie "Kultura i Sztuka" za kultywowanie i promowanie historii i tradycji Powiatu Garwolińskiego oraz wieloletnią działalności naukowo – kulturalną.
  5. Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Garwolinie w dziedzinie "Rolnictwo i Ochrona Środowiska" za wieloletnią działalność doradczą w zakresie krzewienia wiedzy rolniczej i nowoczesnych metod gospodarowania wśród rolników Powiatu Garwolińskiego oraz wielki udział w rozwoju obszarów wiejskich i promocji polskiej wsi.
  6. Pan Jerzy Zbigniew Brzeźnicki w dziedzinie "Działalność Samorządowa" za wieloletnie kierowanie administracją publiczną, działalność w samorządach miasta Garwolin i powiatu garwolińskiego na rzecz rozwoju Ziemi Garwolińskiej a także budowanie samorządu terytorialnego i popularyzację idei samorządności.
  7. Ksiądz Prałat Julian Jóźwik w dziedzinie "Działalność Społeczna" za działalność społeczną na rzecz lokalnej społeczności, a zwłaszcza osób biednych i potrzebujących oraz za pracę w organizacji Caritas, posługę i duchowe wsparcie mieszkańców Powiatu Garwolińskiego.

Tym samym w gronie zasłużonych liderów powiatu znajduje się obecnie 74 osoby i instytucje.

 

Podczas akademii wyróżnienia dla instytucji, firm i osób przyznał także Burmistrz Garwolina Tadeusz Mikulski. Otrzymali je: przedstawiciele grup kombatanckich Henryk Hyżyński, Henryk Michalik i Edmund Żurawek; nauczyciel sportu i trener lekkoatletów Stanisław Buszta; instruktor badmintona Jerzy Rybicki; Mieczysław Janiec i Andrzej Ostałowski za organizację imprez i świąt lokalnych; a także Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Garwolin, Lechpol Logistic oraz Społeczna Akademia Nauk w Łodzi, Oddział Zamiejscowy w Garwolinie.

 

Nie zamienimy go na żaden inny

– Powiat Garwoliński to jedno z najpiękniejszych miejsc na ziemi. Każdego dnia tysiące ludzi, mieszkańców, przyczynia się do jego rozwoju, bo tu jest ich dom, firma, praca - po prostu życie. Wielu z nich tej ziemi nie zamieniłoby na żadną inną – przemawiał podczas uroczystości Starosta Garwoliński Marek Chciałowski. W swoim przemówieniu przypomniał zebranym o nieprawdziwej informacji podanej jeszcze w tym roku do publicznej wiadomości, dotyczącej likwidacji powiatu garwolińskiego. - Jego pozycja i renoma na forum samorządowym decyduje, że tamte głosy wydają się dziwaczne. Wszystkim, którzy chcieliby tego dokonać mówimy stanowcze NIE! - artykułował włodarz powiatu. Głośno było również o likwidacji Sądu Rejonowego w Garwolinie. Dziś możemy pochwalić się i powiedzieć tym, którzy zwątpili - UDAŁO SIĘ! SĄD ZOSTAJE! Osiągnęliśmy sukces, bo działaliśmy razem z samorządami gminnymi, z samorządem województwa, z parlamentarzystami, którzy mocno nas wspierali w działaniach, w szczególności poseł Krzysztof Borkowski.

 

Gospodarka i infrastruktura drogowa kluczem do rozwoju powiatu

Starosta przypomniał i podkreślił, że Powiat Garwoliński to świetne miejsce dla działalności gospodarczej. Odniósł się w swoich słowach do Garwolińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej. Z myślą o przyszłych inwestorach w drugiej połowie ubiegłego roku podpisana została z wykonawcą umowa na realizację I etapu uzbrajania strefy. Za kwotę ok 6 mln powstała droga długoścu 800 m wraz z siecią kanalizacji deszczowej oraz teleinformatycznej. Sieć kanalizacji wodociągowej to prawie 1600 mb, a sanitarnej wynosi około 1299 mb. Na uzbrojenie całego terenu potrzeba jeszcze ok. 15 mln zł. W związku z zamknięciem naboru wniosków na środki unijne związane z uzbrajaniem terenów inwestycyjnych - kontynuuje włodarz - złożyliśmy wniosek o wpisanie naszych terenów jako zadanie kluczowe dla województwa mazowieckiego. Dzięki przychylności Zarządu Województwa, a przede wszystkim przy dużym wsparciu Pani Wicemarszałek Ewy Orzełowskiej liczymy na pozytywną decyzję. Dziś jesteśmy już po pierwszych konsultacjach społecznych oraz pismach Zarządu Województwa o przygotowaniach do realizacji inwestycji. Dla Samorządu Powiatu Garwolińskiego kluczem rozwoju jest gospodarka, należy więc robić wszystko, aby ułatwić przedsiębiorcom, rolnikom ich działalność. W ubiegłym roku na zadania z zakresu dróg wydaliśmy ponad 6 mln zł, na ten rok w budżecie miasta zaplanowana jest kwota 8 mln zł. Wielka zasługa w tym m.in. samorządów gminnych partycypując w kosztach, jak również pracowników Powiatowego Zarządu Dróg.

 

Młodzież przyszłością powiatu

Samorząd Powiatowy stara się systematycznie poprawiać warunki pracy i nauki w szkołach. Już dziś mogę powiedzieć - przemawiał starosta - że przy każdej naszej placówce oświatowej mamy nowoczesne obiekty sportowe, które mają służyć nie tylko młodzieży szkolnej, ale również środowisku lokalnemu. Staramy się, aby zadania modernizacyjne były realizowane w każdej placówce. Pierwsze inwestycje oświatowe zostały zakończone, tak jak boisko przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Bohaterów Westerplatte. Inne będą realizowane w okresie wakacyjnym. Dzięki pracy Wydziały Rozwoju Gospodarczego prawie wszystkie inwestycje mamy dofinansowane ze źródeł zewnętrznych. W ostatnich dniach otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie 3 mln zł na kompleksową informatyzację nie tylko Starostwa Powiatowego, ale zwłaszcza oświatowych jednostek organizacyjnych powiatu.

 

Roztropne i racjonalne decyzje

Racjonalna polityka finansowa jest kluczem stabilizacji powiatu. Pieniądz samorządowy jest naszym wspólnym dobrem, powinien być więc wydawany w sposób roztropny i tam, gdzie jest to umotywowane. Już od ubiegłego roku Zarząd wprowadza działania restrukturyzacyjne, które przynoszą konkretne, wymierne efekty. Dzięki nim i oszczędnej polityce w wydatkach bieżących po raz pierwszy od kilku lat mieliśmy ok 2 mln zł nadwyżki finansowej, którą przeznaczyliśmy na zobowiązania z lat ubiegłych i działania inwestycyjne w bieżącym roku.

 

Z pokorą wsłuchujemy się w głosy płynące od naszych mieszkańców. Cieszą nas słowa uznania, ale jeszcze bardziej te, które pokazują, gdzie należy włożyć więcej pracy, aby mieszkańcom powiatu żyło się lepiej, a nasze publiczne pieniądze były lepiej wykorzystane. Cieszy nas fakt, ze społeczeństwo Powiatu Garwolińskiego dostrzega zmiany w wyposażaniu w nowoczesny sprzęt medyczny w naszym szpitalu, powstanie nowych oddziałów i przychodni. Razem z nimi podzielamy obawy o wynik finansowy, gdyż jak wcześniej mówiłem - przemawiał starosta - ten Zarząd zrobi wszystko, aby nie dopuścić do zmian własnościowych w naszej służbie zdrowia, gdyż uważamy, że Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej z punktu społecznego jest najlepszym podmiotem. Przedstawione działania to wycinek tego, co udało nam się zrobić, przed nami jeszcze wiele wyzwań: poprawa efektywności pracy i wyniku finansowego Spółki PKS oraz Zakładu Budżetowego - Powiatowego Ośrodka Sportu i Zarządzania Lokalami w Miętnem, realizacja II etapu uzbrajania GSAG, modernizacja dróg i obiektów inżynieryjnych, szkół i placówek oświatowych. w najbliższym czasie Zarząd i Rada Powiatu muszą podjąć decyzję dotyczącą budowy budynku Starostwa Powiatowego. Mam nadzieję, że oba gremia wyrażą zgodę na realizację tej ważnej dla interesantów inwestycji i w 2013 roku będzie ona realizowana. Wykonane inwestycje, zadania własne i powierzone Starostwu to praca wielu osób, za to im serdecznie dziękuję. Dziękuję wszystkim, którzy pracują dla dobra powiatu - podsumował Starosta.

 

Na zakończenie zgromadzeni w sali widowiskowej uczestnicy obchodów Dni Garwolina i Dni Powiatu Garwolińskiego wysłuchali wokalu laureatek I Festiwalu Piosenki Festiwalowej i Filmowej „W piosence zakochani” Aleksandry Paczek, Moniki Szostak oraz Martyny Szczęch. W uroczystościach udział wzięli m.in. posłowie Stanisława Prządka, Grzegorz Woźniak, Krzysztof Tchórzewski, asystent posła Krzysztofa Borkowskiego Michał Dziubak, Radny Sejmiku Wojewódzkiego Leszek Celej, ksiądz prałat Ryszard Andruszczak, Wicestarosta Stefan Gora, Sekretarz Jerzy Piesio, wójtowie i burmistrzowie z terenu powiatu garwolińskiego, radni powiatu i miasta, pracownicy urzędów, przedstawiciele organizacji pozarządowych i lokalnych przedsiębiorstw oraz zaproszeni goście.

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews