Przejdź do treści
Brak grafik

Informacja

Utworzono: piątek, 29, czerwiec 2012

INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA STANOWISKO KIEROWNIKA SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO POD NAZWĄ POWIATOWY OŚRODEK SPORTU I ZARZĄDZANIA LOKALAMI W MIĘTNEM

ul. Główna 45, 08-400 Garwolin 

Starosta Powiatu Garwolińskiego informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko kierownika samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą Powiatowy Ośrodek Sportu i Zarządzania Lokalami w Miętnem został wybrany Pan Andrzej Kujda zamieszkały w Miętnem.

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

 

W dniu 27 czerwca 2012 r. komisja rekrutacyjna dokonała wyboru kandydata na kierownicze stanowisko urzędnicze – kierownika Powiatowego Ośrodka Sportu i Zarządzania Lokalami w Miętnem. W wyniku przeprowadzonego postępowania, biorąc pod uwagę rezultat rozmowy kwalifikacyjnej, wyłoniono do zatrudnienia Pana Andrzeja Kujdę. Wybrany kandydat spełnił wszystkie wymogi określone w ogłoszeniu o naborze z dnia 6 czerwca 2012 r.

Pan Andrzej Kujda posiada wykształcenie zgodne z wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze na w/w stanowisko, tj. posiada ukończone jednolite studia magisterskie w zakresie wychowania fizycznego, studia podyplomowe w zakresie organizacji i zarządzania sportem. Ze złożonych dokumentów aplikacyjnych wynika, że wyłoniona w wyniku konkursu osoba, posiada dyplom menadżera sportu.

Ponadto Pan Andrzej Kujda systematycznie doskonali swoje kwalifikacje zawodowe, poprzez uczestniczenie w różnego rodzaju kursach i szkoleniach. Dbanie o regularne podnoszenie swoich kwalifikacji pozwoli na właściwą realizację zadań z przedmiotowego zakresu.

Ponadto osoba ubiegająca się o zatrudnienie na w/w stanowisko posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji kierowniczych.

Kandydat zaprezentował szczegółową koncepcję funkcjonowania placówki. Zawarł w niej profil zakładu budżetowego, wskazał zakres oferowanych usług, załączył schemat organizacyjny, przedstawił plan usług ze względu na sektory działania. W swojej koncepcji uwzględnił również czynniki ryzyka i opłacalności oraz plan działania i niezbędne do podjęcia zadania inwestycyjne.

Cechy charakteru gwarantują prawidłową reprezentację na zewnątrz samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą Powiatowy Ośrodek Sportu i Zarządzania Lokalami w Miętnem oraz właściwą obsługę i należyty kontakt z pozyskanym klientem.

Komisja rekrutacyjna bardzo dobrze oceniła umiejętności, kwalifikacje i cechy osobowości oraz sposób myślenia kandydata. W opinii komisji, podczas rozmowy kwalifikacyjnej, osoba ubiegająca się o zatrudnienie wykazała się bardzo dobrym przygotowaniem merytorycznym, co rokuje prawidłowe wykonywanie obowiązków na przedmiotowym stanowisku, szczególnie w zakresie działalności samorządowego zakładu budżetowego. W ocenie komisji rekrutacyjnej Pan Andrzej Kujda posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe, odpowiednią wiedzę i umiejętności do pracy na w/w kierowniczym stanowisku urzędniczym.

 

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews