Przejdź do treści

Projekt "Inwestycja w przyszłość"

Drukuj

 

logotyp EFS - Inwestycja w porzyszłość

Powiat Garwoliński uczestniczy w realizacji projektu „Inwestycja w przyszłość”. Projekt „Inwestycja w przyszłość” realizowany będzie od 1 września 2017 roku do 31 sierpnia 2019 roku przez firmę Syntea S.A. w partnerstwie z powiatami: M.St. Warszawa (Dzielnice Targówek, Ursus, Ochota, Bielany, Praga Południe), Grójeckim, Garwolińskim, Zwoleńskim, Mińskim, Gminą Siennica oraz firmą BI Architects Sp. z o.o..

Czytaj więcej: Projekt "Inwestycja w przyszłość"

REGIONALNE PARTNERSTWO SAMORZĄDÓW MAZOWSZA DLA AKTYWIZACJI SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W ZAKRESIE E-ADMINISTRACJI I GEOINFORMACJI (ASI)

Drukuj

Podstawowe zestawienie poziom z EFRR kolor

CELE PROJEKTU ASI

Celem strategicznym Projektu ASI jest wsparcie inteligentnego, zrównoważonego rozwoju zwiększającego spójność społeczną i terytorialną przy wykorzystaniu potencjału mazowieckiego rynku pracy, przez rozwój konkurencyjnej gospodarki regionu opartej na innowacyjności. Realizacja tego celu odbywać się będzie poprzez rozwój e-usług dla obywateli i przedsiębiorców oraz zwiększanie dostępu do ICT.

Czytaj więcej: REGIONALNE PARTNERSTWO SAMORZĄDÓW MAZOWSZA DLA AKTYWIZACJI SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W...

Informacja o projekcie

Drukuj

"Kompetentne kadry – profesjonalny urząd” 

W dniu 1 października br. Pegaz Group Sp. a o.o. rozpoczęła realizację Projektu „Kompetentne kadry – profesjonalny urząd”, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Priorytetu V Dobre rządzenie, Działania 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałania 5.2.1. Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej.

 

Liderem Projektu jest Pegaz Group Sp. z o.o., Partnerami – Gmina Cekcyn, Gmina Kamienica, Gmina Konopnica, Powiat Garwoliński, Powiat Grodziski.

 

Wartość Projektu wynosi 1 524 535,10 zł

 

Cel Projektu

Podniesienie jakości świadczenia usług, poprawa standardów zarządzania oraz stanowienia prawa w 5 JST objętych projektem na podstawie wyników samooceny CAF.

 

Projekt skierowany jest wyłącznie do pracowników 5 Partnerów Projektu oraz ich pracowników.

 

W projekcie przewidziane są następujące zadania:

  1. Działania poprawiające jakość obsługi klienta oraz dostępność usług publicznych
  2. Szkolenia ogólne i specjalistyczne dla pracowników 5 Partnerów
  3. Ogólne szkolenia informatyczne, szkolenia językowe oraz studia podyplomowe
  4. Zakupy inwestycyjne i wdrożeniowe wpływające na poprawę Zarządzania w JST
  5. Konsultacje i szkolenia z zakresu stanowienia aktów prawa miejscowego
  6. Realizacja ponownej samooceny CAF

 

Termin realizacji Projektu:

01.10.2012 – 31.05.2014

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews