Przejdź do treści

Zapytanie ofertowe z dnia 30.09.2014r na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego sporządzonego za rok obrotowy 2014 SP ZOZ w Garwolinie

Drukuj

Zapytanie oferowe na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego sporządzonego za rok obrotowy 2014 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Garwolinie ul. Lubelska 50.sprawozdanie finansowe30.09.doc

zapytanie ofertowe z dn.30.09.2014r na demontaż pojazdu

Drukuj

Zapytanie ofertowe na demontaż pojazdu Renault Laguna uznanego jako złom użytkowy będący własnością Powiatu Garwolińskiego.demonta30.09.doc

zaproszenie- zakup aparatów

Drukuj

zaproszenie do składania ofert- aparaty

aparaty fotograficzne.docx

Aneks z dn.25.09.2014r na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Garwolińskiego.

Drukuj

Aneks z dn.25.09.2014r oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Garwolińskiego.aneks 25.09.pdf, ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ogosz.zo zm.og.25.09.pdf, załączniki do aneksuza. do aneksu25.09.pdf, Zał. nr 6 do aneksu za.6 25.09.- istotne postanowienia umowy.doc, Załączniki do SIWZ i aneksu w wersji edyt.za. 1- 4 ubezp.edyt.docdruki edyt.zip

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dn.22.09.2014r

Drukuj

Aneks oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dn.22.09.2014r na ubezpieczenie mienia i odpowedzialności cywilnej Powiatu Garwolińskiegoaneks z dn.22.09.pdf, ogosz.ozmian.22.09.pdf

Wyjaśnienia do SIWZ oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dn.18.09.2014r

Drukuj

Wyjaśnienia do SIWZ wraz z załącznikami oraz ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Garwolińskiego wyjan.ubezp.18.09.pdf, za. do wyjan.uzbez.2014.pdf, ogoszenie o zm.ubezp.18.09.doc

Wyjasnienia do SIWZ z dn.17.09.2014r

Drukuj

Wyjaśnienia do SIWZ na przekształcenie mapy zasadniczej z postaci analogowej do postaci cyfrowej w wersji obiektowej miasta Łaskarzew powiatu garwolińskiego.wyjanienia mapa.askarzew17.09.2014r.pdf

Ogłoszenie o zamówieniu na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Garwolińskiego 15.09.2014r.

Drukuj

Ogłoszenie o zamówieniu oraz SIWZ z załącznikami na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Garwolińskiego ogoszenie.ubezpieczenie2014.doc, SIWZ ubezpieczenie mienia powiatu2014.pdf, Załączniki do SIWZ zaczniki do siwz15.09.pdf

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z dn.11.09.2014r

Drukuj

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym oraz SIWZ wraz z załącznikami na przekształcenie mapy zasadniczej z postaci analogowej do postaci cyfrowej w wersji obiektowej miasta Łaskarzew powiatu garwolińskiegoogoszenie mapa zasadnicza askarzew.doc, SIWZ siwz mapa zasadnicza laskarzew.pdf, Załącznik nr 7 do SIWZ - Warunki techniczne zacznik nr 7 do siwz 11.09.pdf.

 

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews