Przejdź do treści

Jak technicznie korzystać z wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku EKOPORTAL

Drukuj

Poniżej zamieszczamy link do opublikowanych w EKOPORTALU przez Starostwo Powiatowe w Garwolinie kart z danymi o dokumentach zawierających informacje o środowisku:

http://wykaz.ekoportal.pl/CardList.seam?urzad=Starostwo+Powiatowe+w+Garwolinie 

Użytkownik ma dostęp do globalnej wyszukiwarki pozwalającej wyszukiwać w bazie danych informacje o dokumentach OOŚ (Ocena Oddziaływania na Środowisko) oraz tworzyć spisy kart informacyjnych. 
W oknie globalnej wyszukiwarki użytkownik ma możliwość określenia kryteriów, wg których system będzie wyszukiwał informacje. Wyszukiwanie jest możliwe wg pojedynczo zadanych kryteriów oraz wg dowolnej ich kombinacji. Jako wynik działania wyszukiwarki użytkownik otrzymuje spis odnalezionych kart informacyjnych w formie tabeli.

UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE

Drukuj

Podstawę prawną nałożonego na organy administracji publicznej obowiązku udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie oraz prowadzenia publicznie dostępnych wykazów danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku stanowi USTAWA z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) 

Czytaj więcej: UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews