Przejdź do treści

INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU!

Drukuj

Starosta Powiatu Garwolińskiego stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr 102 poz. 651 ze zm.) informuje, że na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Garwolinie został wywieszony na okres 21 dni, licząc od dnia 22 sierpnia 2013r., wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży.

Czytaj więcej: INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU!

OGŁOSZENIE O PRZETARGU!

Drukuj

Starosta Powiatu Garwolińskiego ogłasza czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych Skarbu Państwa, o ogólnej powierzchni 6,6695 ha położonych w Ośrodku Turystyczno-Wypoczynkowym Wilga gm. Wilga

Czytaj więcej: OGŁOSZENIE O PRZETARGU!

INFORMACJA O OGŁOSZENIU PRZETARGU!

Drukuj

Starosta Powiatu Garwolińskiego informuje o ogłoszeniu czwartego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych Skarbu Państwa, o ogólnej powierzchni 6,6695 ha położonych w Ośrodku Turystyczno-Wypoczynkowym Wilga gm. Wilga (były ośrodek wypoczynkowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych), oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr: 627 o pow. 0,3628 ha, 611 o pow. 0,2519 ha, 1926 o pow. 3,0030 ha, 2774/2 o pow. 0,1784 ha, 2767/3 o pow. 0,3775 ha, 2771 o pow. 0,2394 ha, 630 o pow. 0,2519 ha, 2600/12 o pow. 1,3729 ha, 608/3 o pow. 0,0419 ha, 612 o pow. 0,2515 ha, 631 o pow. 0,2515 ha i 626/2 o pow. 0,0868 ha.

Czytaj więcej: INFORMACJA O OGŁOSZENIU PRZETARGU!

INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU!

Drukuj

Starosta Powiatu Garwolińskiego stosownie do art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr 102 poz. 651 ze zm.) informuje, że na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Garwolinie został wywieszony na okres 21 dni, licząc od dnia 29 lipca 2013r. wykaz nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w Miętnem gm. Garwolin, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka gruntu nr 862/2 o pow. 0,4785 ha, która przeznaczona została do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Czytaj więcej: INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU!

OGŁOSZENIE O PRZETARGU!

Drukuj

Zarząd Powiatu Garwolińskiego ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej Powiatu Garwolińskiego, położonej w Garwolinie.

Czytaj więcej: OGŁOSZENIE O PRZETARGU!

INFORMACJA O OGŁOSZENIU PRZETARGU!

Drukuj

Zarząd Powiatu Garwolińskiego informuje o ogłoszeniu drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej Powiatu Garwolińskiego, położonej w Garwolinie, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr: 2461/15 o pow. 0,2481 ha i 2461/17 o pow. 1,8547 ha (KW SI1G/00037928/8).

Czytaj więcej: INFORMACJA O OGŁOSZENIU PRZETARGU!

OGŁOSZENIE O PRZETARGU!

Drukuj

Zarząd Powiatu Garwolińskiego ogłasza drugi przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej Powiatu Garwolińskiego, położonej w Miętnem gm. Garwolin.

Czytaj więcej: OGŁOSZENIE O PRZETARGU!

INFORMACJA O OGŁOSZENIU PRZETARGU!

Drukuj

Zarząd Powiatu Garwolińskiego informuje, że w dniu 29 sierpnia 2013r. o godz. 1000 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Garwolinie przy ul. Staszica 15 (budynek A, pokój Nr 4 na parterze), zostanie przeprowadzony drugi przetarg ustny ograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej Powiatu Garwolińskiego, położonej w Miętnem gm. Garwolin, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1078 o pow. 0,0065 ha.

Czytaj więcej: INFORMACJA O OGŁOSZENIU PRZETARGU!

OGŁOSZENIE O PRZETARGU!

Drukuj

Zarząd Powiatu Garwolińskiego ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej Powiatu Garwolińskiego, położonej w Garwolinie.

Czytaj więcej: OGŁOSZENIE O PRZETARGU!

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews